NWO-jaarverslag 2017: nadruk op samenwerken en verbinden

21 augustus 2018

Op 2 juli heeft NWO het jaarverslag 2017 officieel aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. 2017 is het derde jaar van de strategieperiode 2015-2018. In het jaarverslag is te lezen hoe NWO de wetenschap, universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven en overige kennisorganisaties nationaal en internationaal probeert te verbinden.

In 2017 werden circa 5.800 onderzoeksaanvragen ingediend bij NWO, waarvan er ongeveer 1.750 zijn gehonoreerd. Daarmee financierde NWO het wetenschappelijk onderzoek en infrastructuur voor een totaalbedrag van € 873 miljoen. Ook heeft NWO bijna 6.000 wetenschappers (mede)gefinancierd, waaruit alleen al in 2017 ruim 15.000 publicaties zijn voortgekomen.

Om deze resultaten te behalen heeft NWO in 2017 nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de onderzoekswereld, het bedrijfsleven, de samenleving en andere stakeholders. Dit deed NWO onder andere door nieuwe verbindingen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te faciliteren, bijvoorbeeld middels het Industrial Doctorates programma. Daarnaast organiseerde NWO een nationale en internationale werkconferentie om de aanvraagdruk aan de orde te stellen. De aanbevelingen uit de conferenties worden in overleg met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) uitgewerkt. Ook is eind 2017 het nieuwe kennis- en innovatiecontract afgesloten. Daarmee continueert NWO het topsectorenbeleid. Tot slot is dankzij de Startimpuls middelen een begin gemaakt met de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda.

Deze voorbeelden geven een kleine impressie van de onderzoeken en onderzoeksfinanciering waar NWO aan bijdraagt. In het jaarverslag wordt meer uitgebreid op de resultaten van NWO ingegaan en worden een aantal door NWO gefinancierde onderzoeken uitgelicht.

Download


infographic kerncijfers jaarverslag 2017

infographic talentsubsidies 2017. Klik voor een grotere versie

Bron: NWO