Nieuwe materialen-call open in november

23 augustus 2018

De NWO-domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen bereiden momenteel een call voor op het gebied van materialen. Deze call sluit aan bij de roadmap HTM van de topsector High Tech Systemen en Materialen en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren Energie en Chemie.

materialencall

Uitgangspunt voor deze nieuwe call is het rapport ‘Dutch Materials – Challenges for Materials Science in the Netherlands’, waarin een analyse is gemaakt van het materialenonderzoek in Nederland en een visie voor de toekomst is beschreven. Voor deze call is gekozen voor de volgende twee strategische onderzoeksthema’s uit dit rapport:

  • Designer Functional Metamaterials
  • Next Generation Engineering Materials

NWO stelt voor deze call een programmabudget van 5 miljoen euro beschikbaar. De call for proposals wordt in november 2018 verwacht.


Bron: NWO

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 m.vanderlinden@nwo.nl

Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 f.tabak@nwo.nl