Indienen voor call Big Data & Health - Vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten

17 augustus 2018

Interdisciplinaire consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data ten behoeve van de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en / of (zorg)professionals) is daarbij een vereiste.

NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben het initiatief genomen om samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma te ontwikkelen op het gebied van big data en gezondheid. Dit programma stimuleert samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals.

De focus van het Big Data & Gezondheid onderzoeksprogramma is het gebruik van big data ten behoeve van de vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten met als kaderstellende onderzoeksagenda’s de kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) ICT, Creatieve Industrie en LSH. Binnen dit onderzoeksprogramma worden de ambities van de Hartstichting, het ministerie van VWS, en het Netherlands eScience Center gekoppeld aan de ambities van Commit2Data voor de Topsectoren ICT, LSH en Creatieve Industrie, zoals die zijn beschreven in de Kennis- en Innovatiecontracten 2018-’19 tussen NWO en de Topsectoren. 

Consortia bestaande uit tenminste drie onderzoeksgroepen – waarvan tenminste twee onderzoeksgroepen van NWO-erkende onderzoekorganisatie(s) -, tenminste één onderneming en 2-3 FTE eScience Research Engineers kunnen indienen. Er is bovendien voorzien in participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en/of (zorg)professionals) in het project.

Per subsidieaanvraag kan, afhankelijk van het type onderzoek minimaal M€ 1 (bij 50% cofinanciering) tot maximaal M€ 2,25 (bij 25% cofinanciering) subsidie aangevraagd worden uit de beschikbare middelen voor dit onderzoeksprogramma en minimaal 2,0 - 3,0 FTE aan inzet van eScience Research Engineers aangevraagd worden.

Het totaal beschikbare subsidiebudget voor projecten bedraagt ruim 6,5 miljoen euro en 12 fte eScience Research Engineers.

De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen (verplicht) is 1 oktober 2018, om 14.00 CE(S)T. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 8 januari 2019, om 14.00 uur CE(S)T. Voorwaarden en om in te dienen, zie de financieringspagina van de call.

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met NWO:

Dr. A. (Astrid) Zuurbier, tel. +31 (0)70 349 4709
Dr. T.F.J. (Tess) van de Voorde, tel. +31 (0)70 349 4158
e-mail: DATA2PERSON@nwo.nl

Bron: NWO