Industrial Doctorates: zestien promovendi aan de slag in het bedrijfsleven

19 juli 2018

NWO financiert via het Industrial Doctorates-programma zestien promovendi die hun onderzoek zowel bij een kennisinstelling als bedrijf gaan uitvoeren. Wanneer een bedrijf en kennisinstelling nauw met elkaar samenwerken vergroot dit de kans dat de kennis daadwerkelijk zijn weg vindt naar de praktijk. Het Industrial Doctorates-programma draagt bij aan de intensieve samenwerking en richt zich daarbij sterk op de talentontwikkeling van de promovendus. Speciale aandacht was er voor samenwerking met het mkb dat gezien wordt als motor van innovatie. In zeven promotieonderzoeken gaat de promovendus aan de slag bij een mkb-bedrijf.

Pilot

Het betreft een pilot waardoor het voorlopig eenmalig is dat NWO deze financiering toekent. Het Industrial Doctorates-programma kon rekenen op veel belangstelling. In totaal kwamen ruim 145 aanvragen binnen, waarvan 44 aanvragen  zijn geselecteerd voor het doorlopen van de volledige beoordelingsprocedure . Na de beoordelingsprocedure kende NWO aan zestien projecten financiering toe.

NWA

Het budget van 3,4 miljoen euro is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als startimpuls voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Als onderdeel van de subsidievoorwaarden leveren deelnemende kennisinstellingen een bijdrage op het gebied van infrastructuur en begeleiding van de promovendi en leveren betrokken private partijen cofinanciering.

Toekenningen

De zestien projecten waarbinnen een promovendi aan de slag gaan staan hieronder in alfabetische volgorde vermeld. De lijst is opgesplitst naar Industrial Doctorates in mkb en Industrial Doctorates in grotere bedrijven.

Toekenningen Industrial Doctorates  (mkb)

Advanced silicon nitride platform for integrated photonics (SiN-a-PIC)
Hoofdaanvrager: dr. S.M. Garcia Blanco (Universiteit Twente)
Partner: LioniX International

Een integratie methode, om nieuwe functionaliteit aan het silicium-nitride platform toe te voegen, zal ontwikkeld worden. De produceerbaarheid van geïntegreerde optische circuits wordt verbeterd en kosten worden bespaard door het verminderen van assemblage stappen. “Gain”, “On-chip lasers” en niet-lineaire optische eigenschappen voor zichtbaar en mid-infrarood licht zullen aangetoond worden.

Advanced DOsimetry for Personalized radioembolization Treatment: The ADOPT project
Hoofdaanvrager: dr. M.G.E.H. Lam (Universiteit Utrecht)
Partner: Quirem Medical BV

Radioembolisatie therapie kan verbeterd worden door een persoonlijk behandelplan, resulterend in een geoptimaliseerde dosis voor elke leverkanker patiënt. Door een 166Ho-microsferen testdosis te gebruiken in de voorbereiding voor therapie kan de verdeling van microsferen in de lever gevisualiseerd worden. Het doel is dit concept in de klinische praktijk te introduceren.

Blocking complement with small antibodies
Hoofdaanvrager: dr. S.H.M. Rooijakkers (Universiteit Utrecht)
Partner: QVQ

Veel ontstekingsziekten worden veroorzaakt door een overactief afweersysteem. Dankzij nieuwe methoden gaan de onderzoekers slimme en effectieve antistoffen ontwikkelen tegen belangrijke enzymen van het afweersysteem. Het werk kan resulteren in nieuwe therapieën tegen ontstekingsziekten.

Deployment and Usability of Next-Generation Encryption for Network Security
Hoofdaanvrager: dr. P. Schwabe (Radboud Universiteit Nijmegen)

De meeste systemen die we dagelijks gebruiken voor beveiligde communicatie over het Internet zullen te kraken zijn wanneer natuurkundigen een zogenaamde ‘‘kwantumcomputer’’ bouwen. Dit project moderniseert twee van zulke systemen, namelijk virtuele particuliere netwerken en veilige e-mail, middels nieuwe methoden die veilig zijn zelfs tegen aanvallen met een kwantumcomputer.

Mitochondrial Medicines against Acute Kidney Injury
Hoofdaanvrager: prof. R.H. Henning (Rijksuniversiteit Groningen)

Acute aandoeningen van de nier waarin de energiebehoefte hoger is dan de productie, leiden tot acuut nierfalen. In dit project proberen we de energieproductie in de nier te verhogen met innovatieve drugs om nierfalen te voorkomen.

Native Chemical Ligation as Drug Ligation Strategy in CriPec® Nanoparticles for Cancer Therapy
Hoofdaanvrager: dr. ir. T. Vermonden (Universiteit Utrecht)
Partner: Cristal Therapeutics 

Dit project onderzoekt nieuwe productiemanieren om nanodeeltjes te maken. Deze nanodeeltjes beogen medicijnen heel specifiek naar tumorweefsel te brengen, zogenaamde precisie geneeskunde. De huidige productietechnieken zijn echter niet geschikt voor alle soorten geneesmiddelen, met name biologische stoffen. Cristal Therapeutics zal hiermee haar nanomedicatie pijplijn sterk kunnen uitbreiden.

PROCAP-Process-based assessment of characteristics of offshore tidal sand waves to determine burial depths of cables and pipelines
Hoofdaanvrager: prof. dr. H.E. de Swart (Universiteit Utrecht)
Partner: WaterProof Marine Consultancy & Services BV

Nieuwe, procesgebaseerde kennis en methodes zullen worden ontwikkeld, welke tot sterk verbeterde afschattingen van begraafdieptes van kabels en pijpleidingen zullen leiden voor gebieden in de Noordzee waar zich actieve zandgolven bevinden. Hiertoe zullen trogdieptes, alsmede locaties van deze dieptes van zowel waargenomen als gemodelleerde zandgolven worden geanalyseerd.

Industrial Doctorates (grotere bedrijven)

Behavioral biases and individual heterogeneity in pensions: Household Asset Liability Management
Hoofdaanvrager: prof. dr. B.J.M. Werker (Tilburg Universiteit)
Partner: APG

Pensioenen in Nederland zijn onderdeel van een levendig debat. Dit onderzoek versterkt het pensioenstelsel door meer rekening te houden met verschillende situaties waarin Nederlanders hun pensioen opbouwen. Hierdoor wordt het mogelijk voor pensioenfondsen om meer op maat gesneden producten aan te bieden aan werkend Nederland.

Better and more efficient use of pesticides by spray adjuvants
Hoofdaanvrager: prof. dr. D. Bonn (Universiteit van Amsterdam)
Partner: GreenA B.V.

Pesticiden worden op gewassen gespoten; hoe voorkomen we dat ze omliggende gebieden vervuilen? Een veelbelovende manier is om milieuvriendelijke hulpstof toe te voegen die de druppelgrootte beïnvloedt alsmede de kans dat het blijft zitten op het gewas. De promovendus zal systematisch onderzoek doen om deze aanpak te begrijpen, optimaliseren en exploiteren.

Developing a novel ketogenic diet for patients with epilepsy to improve compliance
Hoofdaanvrager: prof. dr. E.M.A. Aronica (AMC)

Het ketogeen dieet is een zeer effectieve therapie voor farmacoresistente epilepsie. De applicatie van het dieet wordt gelimiteerd door het hoge vetgehalte dat gastrointestinale bijwerkingen geeft en de smaak comprimeert. Deze studie tracht een nieuw ketogeen dieet te ontwikkelen met een vergelijkbare werkzaamheid, maar lager vetgehalte, om therapietrouw te vergroten.

Every ray counts: Enabling large-scale PV integration by smart-grid applications combining fine-resolution meteorology and grid management
Hoofdaanvrager: dr. ir. C.C. van Heerwaarden (Wageningen University & Research)

Steeds meer huishoudens plaatsen zonnepanelen, maar het elektriciteitsnetwerk is hier niet altijd op voorbereid. Dit onderzoek verbindt meteorologie en elektriciteitsmanagement. Door nauwkeurige voorspellingen te maken van waar, wanneer, hoeveel zonne-energie geproduceerd gaat worden, kunnen nieuwe smart-grid-toepassingen worden ingezet die grootschalige uitrol van zonnesystemen door huishoudens mogelijk maken.

Future proof financial risk management: volatility and collateral modelling for margin valuation adjustments
Hoofdaanvrager: prof. dr. P.M.A. Sloot (Universiteit van Amsterdam)
Partner: ING Bank

De dynamiek van financiële markten en hervorming van regelgeving vragen om continue innovatie in risicomanagement, de onderliggende wiskundige modellen en numerieke methodes. In een samenwerking tussen UvA en ING, waar academische expertise en praktijkervaring elkaar treffen, wordt ernaar gestreefd wetenschappelijk onderzoek te integreren met de complexiteit van een realistische marktomgeving.

Integral capacity management of the surgical care chain
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. E.W. Hans (Universiteit Twente)
Partner: Rhythm BV

Dit onderzoek beoogt de verzuilde organisatie van ziekenhuisafdelingen te doorbreken, middels mathematische oplossingen voor integrale planning en besturing van zorgketens. Ondergebracht in beslissingsondersteunende software, gevalideerd en getest in een Nederlands ziekenhuis, stellen zij ziekenhuizen in staat hun zorgkwaliteit, toegankelijkheid en kosten gebalanceerd te beheersen.

Personalized vocabulary education based on a deep learning model of the multilingual mental lexicon
Hoofdaanvrager: dr. F.T.M. Leone (Radboud Universiteit Nijmegen)
Partner: Malmberg

Om vocabulaire leren te personaliseren, is een model van ieders mentale lexicon van onschatbare waarde. Daartoe integreren wij deep learning op onderwijsdata met neurowetenschappelijke inzichten, passen onderwijs aan op de uitkomsten en verifiëren de voorspellingen in brein en gedrag. Alles om leren zowel beter te begrijpen als te personaliseren.

Selecting soybean-specific consortia of beneficial microbes for sustainable yield improvement
Hoofdaanvrager: drs. R.L. Berendsen (Universiteit Utrecht)
Partner: Koppert Biological Systems

Recentelijk ontdekten wij dat planten in antwoord op een aanval door een ziekteverwekker consortia van goedaardige microben aantrekken die hen beschermen. Gebruikmakend van dit fenomeen selecteren wij nieuwe microben die Sojaboon planten beschermen. Toepassing zal landbouwopbrengsten van dit belangrijk gewas op een duurzame manier verhogen.

Self-compatibility in diploid potato (SCIP)
Hoofdaanvrager: prof. dr. R.G.F. Visser (Wageningen University & Research)

Een succesvolle overgang van tetraploide traditionele veredeling naar diploide hybride veredeling in aardappel vereist meer kennis over zelf-compatibiliteit in diploide aardappelen. Dit maakt het mogelijk de veredeling en zaadproductie van F1 hybride rassen beter te controleren en te optimaliseren.

Bron: NWO