Satellietcommunicatie voor Nederlandse poolonderzoekers

14 augustus 2018

Nederlandse poolonderzoekers krijgen de beschikking over gratis satellietcommunicatie. Het Nederlandse bedrijf Hiber heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Nederlands Polair Programma, uitgevoerd via NWO. Daarin biedt Hiber gratis satellietcommunicatie aan voor Nederlands wetenschappelijk onderzoek in de Noord- en Zuidpoolgebieden.

©FaezehNick

Hiber stelt haar satellietcommunicatie Hiberband (Low Power Global Area Network) beschikbaar voor een periode van 5 jaar (2019-2024) aan alle poolonderzoekers met een aanstelling in Nederland. Het bedrijf heeft sinds haar start ondersteuning gehad van de Nederlandse overheid en wil nu graag iets terug doen door op haar beurt de Nederlandse poolgemeenschap te steunen. De samenwerking sluit aan bij de NWO strategie om technische infrastructuur breed beschikbaar te maken voor onderzoekers. Deze Nederlandse innovatie zal bijdragen aan een beter begrip van de polaire gebieden en daarmee aan de bescherming van deze gevoelige ecosystemen.’

Hiberband is het eerste alternatief voor satellietcommunicatie in de polaire gebieden dat werkt met zeer kleine antennes, een laag stroomverbruik, en is aanmerkelijk goedkoper dan huidige satellietcommunicatiesystemen. De aangeboden gratis toegang tot Hiber satellietcommunicatie stelt Nederlandse poolonderzoekers in staat om met grote frequentie data te ontvangen vanuit zeer afgelegen gebieden gedurende het hele jaar. Op termijn zal de dataoverdracht zelfs op bijna continue basis kunnen plaatsvinden. Deze nieuwe vorm van satellietcommunicatie zorgt voor een aanzienlijke reductie in de kosten van datacommunicatie in polaire gebieden. Onderzoekers kunnen toegang krijgen tot Hiber’s satellietcommunicatie door hun wetenschappelijke sensoren te verbinden aan een gecertificeerd Hiberband modem en antenne.

Al meer dan 30 jaar heeft NWO een programma voor polair onderzoek: het Nederlands Polair Programma. Dit onderzoeksprogramma draagt bij aan oplossingen voor fundamentele en sociaal-politieke vraagstukken gerelateerd aan veranderingen in het Arctisch en Antarctisch gebied, zoals de consequenties van klimaatverandering en daarmee gepaarde uitdagingen voor kustgebieden in Nederland. Het Nederlands Polair Programma zal in 2018 een nieuwe oproep voor onderzoeksvoorstellen openstellen voor beleidsrelevant polair onderzoek met een budget van 4-5 miljoen euro.

De samenwerkingsovereenkomst is getekend door Dick van der Kroef van het Nederlands Polair Programma, en de CEO van Hiber, Ernst-Peter Hovinga. Dick van der Kroef: ‘We zijn verheugd om als een van de eerste nationale polaire programma’s gebruik te kunnen maken van Hiber’s satellietcommunicatie in de polaire gebieden. Datacommunicatie in het Arctisch en Antarctisch gebied is altijd een kostbare aangelegenheid geweest voor onze wetenschappers.’

Ernst-Peter Hovinga, CEO van Hiber, vult aan: ‘Doordat onze satellieten een baan rondom de Aarde volgen, parallel aan de zonnebaan, zullen we een zeer frequent bereik in de polaire gebieden hebben. Momenteel zijn er alleen Amerikaanse en Franse satellietsystemen beschikbaar voor data overdracht in de poolgebieden. Onze nieuwe techniek zal de communicatiemogelijkheden in de polaire gebieden sterk vergroten tegen aanmerkelijk lagere kosten dan eerder mogelijk was.’

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)