NWO kent 1,2 miljoen euro toe aan vernieuwend onderzoek in de Natuurkunde Projectruimte

18 juli 2018

Het Bestuur van het domein Exacte en Natuurwetenschappen van NWO heeft twee aanvragen in de Natuurkunde Projectruimte gehonoreerd. De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel natuurkundeonderzoek met een vernieuwend karakter en wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie. In deze eerste ronde van 2018 zijn 14 aanvragen door NWO behandeld.

De volgende twee voorstellen zijn gehonoreerd (in alfabetische volgorde van auteur):

Wat is een meting?
Prof. dr. ir. T.H. Oosterkamp (LEI)
De quantummechanica leert ons dat kleine deeltjes op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn. Maar ook dat wanneer een meting gedaan wordt, die meting toch maar één meetuitkomst heeft. De technologie heeft nu het punt bereikt dat de onderzoekers kunnen gaan proberen te achterhalen waar dat door komt.

Materialen bouwen van afstandbestuurbare bouwstenen
Prof. dr. P. Schall (UvA) & Prof. dr. P.G. Bolhuis (UvA)
Actieve deeltjes zijn deeltjes die 'afstandbestuurbaar' zijn via een externe kracht. Ze vertonen fascinerend collectief gedrag, dat doet denken aan zwermen dieren. Dit fenomeen is tot nu toe vooral in vloeistofvorm bestudeerd. De onderzoekers ondernemen nu de eerste systematische studies naar actieve vaste stoffen, met het oog op fundamenteel biologisch inzicht en nieuwe biomaterialen en biomedische toepassingen.

Over de Natuurkunde Projectruimte

De Natuurkunde Projectruimte is een van de financieringsinstrumenten waarmee NWO natuurkundig onderzoek financiert. Tot 1 mei 2018 konden onderzoekers aanvragen indienen voor de Natuurkunde Projectruimte.

In de eerste ronde van 2018 zijn 14 aanvragen door NWO behandeld. Daarna zijn tot de deadline van 1 mei 2018 89 aanvragen door NWO ontvangen. Verwachte besluitvorming van deze voorstellen is in december 2018.

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in twee nieuwe financieringsinstrumenten voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. Deze nieuwe open competitie vervangt onder andere de Natuurkunde Projectruimte.

Contact

Voor meer informatie over de Natuurkunde Projectruimte kunt u contact opnemen met Marieke van Santen, projectruimte-natuurkunde@nwo.nl, 070 349 44 33.

Voor meer informatie over de nieuwe NWO Open Competitie ENW – KLEIN, die onder andere de Natuurkunde Projectruimte vervangt, kunt u contact opnemen met Margot Snel, enw-klein@nwo.nl, 070 344 07 58.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Zeven onderzoekers in de natuur- en scheikunde ontvangen START-UP beurs

NWO heeft bijna drie miljoen euro toegekend aan zeven onderzoekers in de natuur- en scheikunde via START-UP. De onderwerpen variëren van onderzoek naar communicatie in breincellen tot aan onderzoek naar goud. START-UP komt voort uit het Sectorplan Natuur-en Scheikunde.