ENW-adviestafel Natuurkunde stelt vijf werkgemeenschappen en werkgemeenschapscommissies in

18 juli 2018

De nieuwe adviesstructuur voor de natuurkunde bestaat uit vijf werkgemeenschappen en bijbehorende werkgemeenschapscommissies. De ENW-adviestafel voor de natuurkunde maakte deze nieuwe indeling na consultatie van het natuurkunde-veld.

De leden van de huidige werkgemeenschappen in de natuurkunde gaan de komende twee maanden aan de slag met het uitwerken van de werkterreinen van de nieuwe werkgemeenschapscommissies. Op 13 september stelt de Tafel Natuurkunde de nieuwe werkgemeenschappen en hun werkterreinen definitief vast. Medio september ontvangt het veld informatie over de nieuwe adviesstructuur, hoe de werkgemeenschappen aan de slag gaan en het vullen van de betreffende werkgemeenschapscommissies. De nieuwe werkgemeenschappen zullen een lidmaatschap kennen, zoals ook bij de chemie werkgemeenschappen het geval is. Eind september gaat de oproep voor het aanmelden als lid van de werkgemeenschappen uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra de Keijzer, s.dekeijzer@nwo.nl.

Bron: NWO