Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen over wijzigingen Open Competitie en Vernieuwingsimpuls

4 juli 2018

NWO verandert ingrijpend en dat heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten van het domein Sociale en Geesteswetenschappen. In de toekomst zijn er met een enkele uitzondering uitsluitend nog het Talentprogramma, de Open Competitie, de Nationale Wetenschapsagenda, de programma’s voor de topsectoren en de instrumenten voor de grote infrastructuur.

Het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen heeft in de afgelopen weken langs vele wegen feedback op de hervormingen ontvangen. Wij hebben gemerkt dat wetenschappers en andere stakeholders hierbij grote betrokkenheid voelen en graag hun expertise inbrengen. Wij zien dat er momenteel met name vragen en gedachten zijn over de nieuwe opzet van de Open Competitie en de hervormingen binnen het Talentprogramma, waarvan de Vernieuwingsimpuls onderdeel zal zijn. Het bestuur heeft daarom nog eens stilgestaan bij deze financieringsinstrumenten.

Open competitie

Het domeinbestuur heeft kennisgenomen van de kritiek op een van de beperkende voorwaarden (gerichtheid op ‘post Vici’) voor de Open Competitie. Besloten is de huidige reeds gepubliceerde call niet meer te wijzigen. Er zijn namelijk ook veel positieve reacties op de nieuwe opzet binnengekomen en het is raadzaam eerst te bezien hoe een en ander precies uitpakt. Hierbij zullen we letten op het aantal aanvragen dat in deze ronde zal binnenkomen, maar ook op de mate waarin mid-career onderzoekers binnen SGW zullen participeren in calls voor de NWA en de ‘Cross-over call’ in het kader van de topsectoren. NWO gaat de Open Competitie in de komende maanden dus goed monitoren. Voor de start van de volgende Open Competitie-ronde (2019-2020) bespreekt het bestuur of de bevindingen aanleiding geven om de beperkende voorwaarden te wijzigen.

Vernieuwingsimpuls

De introductie van de voorselectie van Veni’s op basis van onderzoeksidee en c.v. en de inbeddingsgarantie voor Vidi’s zijn ingrijpend. Daarom is besloten om in de komende periode veel aandacht te besteden aan een zorgvuldige invoering van deze maatregelen. Andere mogelijke wijzigingen, zoals de verhouding tussen de aantallen Veni- en Vici-posities en de introductie van team-Veni’s, zullen pas op termijn opnieuw worden overwogen, uiteraard in overleg met de wetenschappers in het domein.

Vervolg

Het is voor het bestuur zeer waardevol om gebruik te kunnen maken van de expertise en feedback van de wetenschappers in het domein. Ik wil hen en andere betrokkenen dan ook van harte uitnodigen om ons deelgenoot te blijven maken van suggesties en ideeën over beleid en instrumenten van NWO.

Namens het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen,

Wim van den Doel
Voorzitter

Bron: NWO