Beëindiging financieringsinstrument Internationalisering ALW

18 juli 2018

Per 31 december 2018 sluit NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen het financieringsinstrument Internationalisering Aard- en Levenswetenschappen (ALW). Aanvragen kunnen nog worden ingediend in 2018, waarna begin 2019 de laatste toekenningen zullen volgen.

Internationaal samenwerken krijgt in het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen op een nieuwe manier vorm. NWO implementeert in de loop van 2018 een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium in alle domeinen met daarin ruimte voor internationale samenwerking, bijvoorbeeld via het Money-follows-Cooperation principe. Specifieke financieringsprogramma’s gericht op internationale samenwerking per discipline, waaronder Internationalisering Aard- en Levenswetenschappen, worden om die reden gesloten.

Onderzoekers kunnen aanvragen die passen binnen het programma Internationalisering ALW nog tot eind 2018 indienen. Voorwaarden voor indiening staan op de financieringspagina.  

Bron: NWO