Acht toekenningen voor internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

11 juli 2018

NWO kent aan acht onderzoekers financiering toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om projecten waarbinnen een Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen.

Doel van dit programma is het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming. In totaal is een budget van 300.000 euro beschikbaar.

De volgende projecten ontvangen financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Nieuw licht op de Aziatische slavenhandel
Prof. dr. U.T. (Ulbe) Bosma - IISH
Een internationaal netwerk van deskundigen werpt met dit project nieuw licht op de omvang en patronen van slavenhandel in verschillende delen van Azië door bestaande datasets en bronnen te inventariseren en verzamelen. Dit vormt de basis voor een grote vervolgaanvraag die de constructie van een Aziatische slavenhandelsdatabase mogelijk moet maken.

Wie heeft de macht op sociale media?
Prof. dr. M.J. (Marcel) Broersma - RUG
Sociale media zijn een steeds belangrijkere bron voor nieuws. Politici bereiken hier nu
burgers zonder tussenkomst van journalisten. Bovendien is de betrouwbaarheid van
informatie vaak onduidelijk voor burgers. Welke gevolgen heeft dit voor de democratie?

Een verzekerde vaart
Dr. S.C.P.J. (Sabine) Go, VU
Zeeverzekeringen hebben vanaf de veertiende eeuw een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de wereldhandel. In diverse landen ontstonden
verzekeringsmarkten waar kooplieden verzekeringen afsloten en zo hun risico’s beperkten. De onderzoekers gaan deze markten over een lange periode onderzoeken en kijken hoe ze elkaar hebben beïnvloed.

Financieel erfgoed laten renderen
Prof. dr. I. B. (Inger) Leemans - VU
Aandelen- en optiehandel hebben een eeuwenoud en levendig verleden, dat echter vanwege de hoge doorloopsnelheid van de sector en de complexiteit van het financieel bedrijf snel in vergetelheid dreigt te raken. Dit project brengt geesteswetenschappers en finance experts samen rond de conservatie en interpretatie van financieel erfgoed.

Gekoloniseerde kinderen
Prof. dr. G.A. (Geertje) Mak, UvA – RU
Tot nu toe is nauwelijks onderkend dat ook door Europese koloniale instituten kinderen tot doelwit van beschavingsprojecten zijn gemaakt. Daarbij werden ze van hun eigen ouders, familie en/of gemeenschap vervreemd. Dit project onderzoekt de samenhang tussen verschillende soorten koloniale bemoeienis met kinderen, en bekijkt hoe die doorwerken in hedendaagse ontwikkelingshulp.

Europa en haar postkoloniale intellectuelen
Prof. dr. S. (Sandra) Ponzanesi - UU
Wat zijn postkoloniale intellectuelen, wie van hen zijn momenteel het meest invloedrijk en op welke manier leveren ze een bijdrage aan een nieuw idee van ‘Europa’? Dit innovatieve internationale netwerk daagt de traditionele definitie van de ‘intellectueel’ uit door de rol van migranten, kunstenaars, activisten en sociale bewegingen te benadrukken.

Op zoek naar semantische universalia in het modale domein
Dr. W. (Wataru) Uegaki - LU
Hoewel talen in lexicaal opzicht sterk van elkaar verschillen, blijkt uit onderzoek dat er
tussen talen verborgen lexicale overeenkomsten bestaan. Dit samenwerkingsproject
onderzoekt universele eigenschappen van woorden met een modale betekenis, zoals
mogen en kunnen, in tien talen van over de hele wereld.

Een wereldgeschiedenis van (on)duurzame ontwikkeling
Prof. dr. E.B.A. (Erik) Van der Vleuten - TUE
Hedendaagse duurzaamheidsdiscussies inspireren nieuwe vragen aan de geschiedenis. Dit programma onderzoekt de geschiedenis van wereldwijde (on)duurzaamheidsvervlechtingen door intercontinentale grondstoffenketens. Hoe, waarom en door wie werden economische, sociale, en ecologische duurzaamheidseffecten historisch verdeeld over deze ketens? Historische inzichten worden teruggekoppeld naar beleidsdebatten over duurzame handel.

Het programma Internationalisering in de Geesteswetenschappen gaat op in de nieuwe NWO Open Competitie – SGW waarmee het instrument komt te vervallen. Er komt dus geen nieuwe ronde van Internationalisering in de Geesteswetenschappen.

Bron: NWO