Tweede call over aannames

Focus op de nieuwe rol van maatschappelijke organisaties voor inclusieve ontwikkeling

9 juli 2018

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (MBZ) en WOTRO Science for Global Development van NWO werken sinds 2016 samen bij het financieren van nader onderzoek naar het Theory of Change-beleidskader ‘Dialogue and Dissent’ van het MBZ en met name de onderliggende aannames hiervan. Inmiddels is hiervoor een tweede call uitgegaan.

Deze tweede call for proposals is specifiek gericht op thema drie van het programma: ‘Civic Space under Pressure’ (Maatschappelijke ruimte onder druk). Elk onderzoeksproject moet nieuwe, feitelijk onderbouwde kennis ontwikkelen over de aannames van de ToC die ten grondslag liggen aan ‘Dialogue & Dissent’ en deze kennis toegankelijk, beschikbaar en toepasbaar maken voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in Nederland en in lage- en lagere-middeninkomenslanden (LLMIC’s).

Geografische focus

De call for proposals staat open voor consortia bestaande uit onderzoeksorganisaties gevestigd in de LLMIC’s in Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuid- en Zuidoost-Azië of Latijns-Amerika waar het empirisch onderzochte project/programma wordt uitgevoerd en een of meer andere onderzoeksorganisaties, ongeacht het land waarin deze gevestigd zijn. In aanmerking komen projecten waarbij onderzoek wordt gedaan in ten minste twee LLMIC’s op verschillende continenten en die niet gericht zijn op Kenia, Ethiopië, India en Oekraïne.

Participatief programma

Om de discussie over de onderlinge samenhang van de drie thema’s te stimuleren, komen alle aanvragers van geselecteerde projecten periodiek bijeen om de voortgang en bevindingen te bespreken tijdens workshops die worden georganiseerd door INCLUDE, het kennisplatform voor inclusief ontwikkelingsbeleid.

Bron: NWO