Openbare onderzoeksdata in de strijd tegen ebola

6 juni 2018

Openbare publicaties van resultaten over ebola helpen de infectieziekte te bestrijden. NWO en ZonMw steunen de internationale oproep van het Wellcome Trust om deze publicaties en onderzoeksresultaten zo snel mogelijk openbaar te maken. Zij doen dat in reactie op de hernieuwde uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en het acute gezondheidsrisico dat daarmee ontstaat.

Open Access

Onderzoekfinanciers NWO en ZonMw vinden dat onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen openbaar moeten zijn. Dit geldt zowel voor wetenschappelijke publicaties als voor onderzoeksgegevens. Op die manier kan waardevolle kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Daarom onderschrijven NWO en ZonMw de oproep van het Wellcome Trust en diverse internationale non-profit organisaties om onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan de bestrijding van ebola open acces te maken. Wellcome is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die wetenschappers steunt bij het oplossen van grote medische vraagstukken.  

Kennisbenutting

Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: 'Deze oproep kan daadwerkelijk een aanzienlijke impuls geven om deze en toekomstige crises te beteugelen'. Stan Gielen, voorzitter NWO: 'Nu is het moment om te laten zien wat de kracht van Open Science is'.

Door deze data ter beschikking te stellen aan de samenleving kan waardevolle kennis doelgericht benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De wetenschapsfinanciers doen hiervoor een beroep op:

  • Tijdschriften om alle publicaties in welke vorm dan ook (artikelen, pre-prints) inclusief de onderliggende data zo snel mogelijk Open Access beschikbaar te maken
  • Wetenschappers die onderzoek doen naar ebola hun best te doen hun resultaten zo snel mogelijk te delen

Over NWO & ZonMw

NWO en ZonMw behoren tot de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. Met een budget van ruim 800 miljoen euro investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen de organisaties bij aan de kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en vooruitgang in de samenleving. Daarnaast zijn ze gezamenlijk trekker van landelijke activiteiten voor optimaal (her)gebruik van data. Samen ondertekenden ze vorig jaar het Nationaal Plan Open Science. Hiermee stellen de partners zich de ambitie om 100% Open Access in Nederland te bereiken in 2020.

Meer informatie


Bron: NWO