Nieuwe Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen

20 juni 2018

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in twee nieuwe financieringsinstrumenten voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. Deze nieuwe open competitie vervangt de oude instrumenten: ALW Open Programma, EW TOP1&2, EW NWO-M, CW TOP/ECHO, FOM/N Projectruimte, FOM/N Vrije Programma's.

Voor beide financieringsinstrumenten geldt, dat zij open staan voor onderzoeksvoorstellen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde en combinaties daartussen.

De disciplinaire adviescommissies van het domein ENW, de zogenoemde Tafels, zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de call-teksten.

NWO Open Competitie ENW – KLEIN

De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema's van de toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden. Het totaal beschikbare budget is M€ 25,5 en voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend.

NWO Open Competitie ENW – GROOT

De GROOT-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking een meerwaarde creëren ten opzichte van bijvoorbeeld afzonderlijke KLEIN-subsidies. De GROOT-subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden. De call wordt eens in de twee jaar opengesteld en werkt met vooraanmeldingen. De deadline voor de vooraanmeldingen in de eerste ronde sluit op 12 februari 2019. Voor deze ronde is M€ 25 beschikbaar.

Meer informatie


Bron: NWO