Nieuw financieringsprogramma wetenschappelijke bijeenkomsten ENW

3 juli 2018

Per 1 januari 2019 komt er een nieuw financieringsinstrument dat de organisatie van wetenschappelijke (netwerk-) bijeenkomsten mogelijk maakt. Het instrument zal voor het hele NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen gelden en daarmee de diverse oude regelingen vervangen.

NWO stimuleert de vorming van zowel kleine als grote onderzoeksteams. Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen ontwikkelt daarvoor een nieuw financieringsinstrument dat de uitwisseling van onderzoek en ideeën, en de vorming van onderzoeksgemeenschappen ondersteunt. Het instrument kan worden gebruikt voor de aanvraag van een bijdrage voor ontmoetingen en bijeenkomsten (congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten etc.).

Hiermee vergelijkbare instrumenten uit de oude organisatiestructuur (zoals ALW Wetenschappelijke bijeenkomsten, EW Incidentele Steun en Evenementensubsidies voor onderzoekers bij FOM/Natuurkunde), worden per 1 januari 2019 door dit nieuwe instrument vervangen. Naar verwachting zal de oproep voor aanvragen voor dit nieuwe instrument komend najaar opengaan.

Bron: NWO