Financiering voor 19 nieuwe promovendi in de geesteswetenschappen

18 juni 2018

Van negentiende-eeuwse gevangenissen in Nederland en de filosofe Rose Rand en de Weense Kring, tot de ‘mislukte’ War on Poverty (1964-1985): 19 talentvolle aankomende onderzoekers gaan de komende tijd met financiering uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen onderzoek verrichten. Financiers zijn het Regieorgaan Geesteswetenschappen en NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. In totaal is met deze toekenningsronde 3,2 miljoen euro gemoeid.

De promotietrajecten zijn geselecteerd uit de universiteiten die betrokken zijn bij het proces Duurzame Geesteswetenschappen. Het doel van Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.

Per gehonoreerd project wordt een matchingsbijdrage van 20 procent geleverd door de instelling die de aanvraag heeft ingediend. Het besluitnemend orgaan, bestaande uit prof. dr. Frits van Oostrom (voorzitter Regieorgaan Geesteswetenschappen) en prof. dr. Wim van den Doel (bestuursvoorzitter NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen), heeft op advies van de beoordelingscommissie de volgende projecten geselecteerd.

De volgorde is alfabetisch op naam van de aanvragers, de projecttitel is indicatief.

What’s in a pot? Transformations during the Third Millennium BC from the Perspective of Ceramic Technology
Aanvrager: Prof. dr. D.R. Fontijn, UL
Kandidaat: E.J. Kroon

De macht van de gevangene. Emoties, gender en agency in negentiende-eeuwse gevangenissen in Nederland
Aanvrager: Prof. dr. G. Blok, OU
Kandidaat: I.F. van der Zande

Religion as Ecological Resource in the Anthropocene: The Imago Dei in a Time of Mass Extinction
Aanvrager: Prof. dr. G. van den Brink, VU
Kandidaat: E. van Urk

The Emblematic Worldview and the Production of Global Visual Knowledge: The Low Countries and Mughal India, 1550-1700
Aanvrager: Prof. dr. J.J.L. Gommans, UL
Kandidaat: N. Sinha

Op naar een meer inclusieve geschiedenis: Rose Rand en de Weense Kring
Aanvrager: Prof. dr. M.M.S.K. Sie, TU
Kandidaat: K.M. Mihaljević

Mens-dier relaties op de vooravond van de aankomst van Columbus: een studie naar inheemse manieren voor het houden en managen van dieren op het eiland van Hispaniola
Aanvrager: Prof. Dr. C.L. Hofman, UL
Kandidaat: T. Shev

Eeuwige bloemen tussen de pagina's: botanische aquarellen in de zeventiende-eeuwse Lage Landen
Aanvrager: Prof. Dr. S.G.M. Dupré, UU
Kandidaat: J.W.H. Chen

Waarom de War on Poverty als mislukking wordt gezien, 1964-1985
Aanvrager: Prof. dr. C.A. Davids, VU
Kandidaat: H. Blommers

Two languages in one mind – investigating language interference and its underlying processes
Aanvrager: Prof. Dr. A.M. Backus, TU
Kandidaat: M. Barking

Crafting Nature, Cultivating Gender: Gender en stedelijk groen in Amsterdam en Berlin tijdens de lange 18e eeuw
Aanvrager: Dr. D.W.A.G. van den Heuvel, UvA
Kandidaat: A.R.F. Weiss

‘First ladies’ in de Republiek: de machtspraktijken van de stadhoudersvrouwen in de zeventiende eeuw
Aanvrager: Dr. W.P. van Meurs, RUN
Kandidaat: L.H.B. Nissen

Profetie en politiek in het Hellenistische Nabije Oosten
Aanvrager: Prof. dr. R.B. ter Haar Romeny, VU
Kandidaat: C. Meijer

De basis van menselijk mechanistisch redeneren: de structuur van de vraag naar het ‘hoe’
Aanvrager: Prof. dr. S. Smets, UvA
Kandidaat: D. McHugh

Site Sound: visualizing the acoustic underpinnings of Mount Lykaion’s ancient sanctuary to Zeus
Aanvrager: Prof. dr. V.V. Stissi, UvA
Kandidaat: P. Jordan

Nieuwe media en ‘citizen microscopists’ in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (19e E)
Aanvrager: Prof. C. Mody, UM
Kandidaat: L. Beiermann

Grafmonumenten van kunstenaars in vijftiende- en zestiende-eeuws Rome
Aanvrager: Prof. dr. B.A.M. Ramakers
Kandidaat: C.J. van ter Toolen

Visualisatie van het brein: Een filosofische analyse van het gebruik van imaging technieken voor het begrijpen van de hersenen
Aanvrager: Prof. dr. H.W. de Regt, VU
Kandidaat: H.A. Holland

Reizende herinneringen: nationale en wereldwijde dynamieken rond Japans oorlogserfgoed sinds 1945
Aanvrager: Prof. dr. W.J.H. Furnée, RU
Kandidaat: A. Mochida

Socio-politieke fluctuaties en varkens in the Late Bronstijd – Vroege Ijzertijd in Griekenland en Anatolia
Aanvrager: Prof. dr. D.C.M. Raemaekers, RUG
Kandidaat: F.G. Slim
 

Bron: NWO