Europees programma GeoERA voor geologische diensten van start

21 juni 2018

Het onderzoeksprogramma GeoERA wil de samenwerking tussen Europese geologische diensten stimuleren en nationale geologische onderzoeksagenda’s met elkaar verbinden. Tijdens een bijeenkomst in Brussel gaan de nieuwe projecten van start; vijftien in totaal, bij elf daarvan zijn Nederlandse onderzoekers vanuit TNO en Deltares betrokken. NWO heeft de aanvraagprocedure van GeoERA uitgevoerd.

Tijdens een meeting in het Brusselse centrum Bluepoint, van 3-5 juli 2018, gaan de vijftien Europese geologische projecten officieel van start. De projectleiders zijn aanwezig onder meer voor de afstemming van de werkpakketten en om de synergie te bespreken tussen de verschillende projecten.

Onderzoeksthema’s van GeoERA zijn geo-energie, grondwater, grondstoffen en een overkoepelend thema information platform, over de integratie van data uit de andere drie thema’s. Consortia van verschillende geologische diensten uit meerdere landen werken samen binnen een project.

Nederlandse onderzoekers hebben de leiding bij twee van deze projecten. Serge van Gessel is de hoofdonderzoeker van het HIKE project, dat valt binnen het thema geo-energie. HIKE is gericht op de impact van risico’s door de exploitatie van ondergrondse grondstoffen. Hans Peter Broers leidt het RESOURces project, binnen het thema grondwater. Het project wil data over het Europese grondwater over de grenzen heen harmoniseren en zo een overzicht ontwikkelen ten behoeve van beleid en evaluaties.

Geo ERAGeo ERA

GeoERA

GeoERA wil het duurzaam gebruik van de ondergrond bevorderen. Informatie en kennis over de geologische ondergrond gaat GeoERA delen en integreren in een informatieplatform dat Europese beleidsmakers kan ondersteunen met onafhankelijke transnationale data en informatie. In 2017 besloten 48 Europese geologische diensten, zowel nationaal als regionaal werkzaam, dat ze gezamenlijk een bedrag van 20 miljoen zouden inleggen voor een financieringsprogramma. De Europese Commissie voegde daaraan tien miljoen euro toe via Horizon 2020. De call sloot in januari 2018 en leverde 17 aanvragen op. Na advies van een beoordelingscommissie gaf de General Assembly van GeoERA zijn in maart 2018 goedkeuring aan vijftien uitgewerkte voorstellen. Eind 2021 moeten de projecten afgerond zijn.

Bron: NWO