Eerste stappen richting NWA-onderzoek naar de Sustainable Development Goals

Verslag van de NWA-SDG informatie- en netwerkbijeenkomst op 6 juni 2018

29 juni 2018

Op 6 juni organiseerde NWO-WOTRO een informatie en netwerkbijeenkomst voor de route ‘SDGs voor inclusieve duurzame ontwikkeling’, één van de routes van de Nationale Wetenschapsagenda. De eerste open call van de Nationale Wetenschapsagenda werd gepubliceerd op 24 mei en deze ochtend was er op gericht om wetenschappers en andere mogelijke partners te informeren over de call en om hen onderling in contact te brengen om potentiële samenwerking te verkennen.

De bijna tachtig deelnemers werden verwelkomd door Nick van de Giesen (TUD), boegbeeld van de NWA-SDG route. Hierna werd een korte introductie gegeven op de ontwikkeling van deze route door Martijn Wienia, senior programmamanager bij NWO-WOTRO en de NWO contactpersoon voor de route. De recent gepubliceerde call werd gepresenteerd door Annemarie Bos van NWO.

Voor het tweede deel van de ochtend zijn de deelnemers random verdeeld over vier break out sessies om in een kleinere kring te spreken over de mogelijkheden om consortia te vormen en voorstellen te ontwikkelen voor deze call. In de sessies werd gesproken over de wijze waarop:

  • een wetenschappelijke systeembenadering kan worden uitgewerkt in de onderzoeksvoorstellen;
  • het mondiale perspectief kan worden verbonden met de context van lage en middeninkomens landen en;
  • consortiumvorming het beste tot stand kan komen.

Bevindingen uit de parallelsessies

Enkele van de bevindingen die in de plenaire terugkoppeling naar voren kwamen waren dat een aan te pakken probleem centraal moet staan en van daaruit verschillende disciplines moeten worden betrokken. Een zorgvuldige afbakening van het systeem en gezamenlijke vaststelling van grenzen is daarbij belangrijk. Interdisciplinariteit is daarbij geen doel, maar bij een complexe problematiek kan een brede interdisciplinaire aanpak nodig zijn. Het is van belang om te kijken hoe onderzoeksvragen met een specifieke focus passen in de bredere problematiek van duurzame, inclusieve mondiale ontwikkeling. Zo werd in de sessies benadrukt dat de Nederlandse wetenschap kan leren van wat er in het mondiale Zuiden gebeurt en dat binnen deze route past om deze lessen op een mondiale schaal toe te passen.

Focus op consortiumvorming

Met betrekking tot de consortiavorming werd geconcludeerd dat het goed is te streven naar connecties met andere routes, bij voorkeur door inzicht te krijgen in de voorstellen die reeds in ontwikkeling zijn. Bovendien moeten consortia gebaseerd zijn op gelijkwaardige partnerschappen en ruimte bieden voor jonge onderzoekers die op dit gebied werkzaam zijn. Op deze manier is er de meeste kans op vernieuwing. Voor de consortiavorming binnen deze route is wel enige coördinatie nodig, concludeerden de deelnemers, bijvoorbeeld middels een platform dat de mogelijkheid biedt personen elkaar te laten vinden op basis van (gevraagde) expertise. NWO-WOTRO kijkt of zij hier een faciliterende rol in kan spelen, een eerste stap is het delen van de gegevens die de deelnemers hebben opgegeven.

Presentaties


Bron: NWO