Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen is compleet

4 mei 2018

Het nieuwe Wetenschappelijk Adviescollege Sociale en Geesteswetenschappen (WAC) is gereed. Het College beoordeelt de geschiktheid van aan te schrijven referenten in financieringsrondes en beoordeelt de voortgang van onderzoeksprojecten.

In de afgelopen periode is in opdracht van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen gewerkt aan de inrichting van dit nieuwe Wetenschappelijk Adviescollege (WAC). De leden zijn benoemd door het domeinbestuur.

Het domeinbestuur vindt het adviescollege belangrijk. De keuze van referenten en de evaluatie van voortgangsverslagen moet door onafhankelijke en niet bij het project betrokken deskundigen plaatsvinden, nét als de beoordeling van aanvragen door onafhankelijke deskundigen in beoordelingscommissies, aldus het principe van het domeinbestuur.


Bron: NWO