Open Competitie in de sociale en geesteswetenschappen begin juni open voor aanvragen

24 mei 2018

Begin volgende maand lanceert het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen een nieuw financieringsinstrument: NWO Open Competitie – SGW voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Onderzoekers kunnen zonder thematische beperkingen aanvragen doen voor projecten met een primair sociale of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en -probleemstelling. Er is een budget van ruim 16,5 miljoen euro. De deadline voor de vooraanmeldingen is 25 september 2018, de deadline voor de uitgewerkte aanvragen is 7 maart 2019.

Binnen de open competitie van SGW bestaat van nu af aan één domeinbreed instrument voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek geschikt voor grote en kleine projecten. Het onderzoek kan een interdisciplinair – ook domeinoverstijgend – karakter hebben. Financiering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De vorming van één nieuw financieringsinstrument is onderdeel van het beleid van NWO om tot een grote vereenvoudiging van het instrumentarium te komen en de financiering binnen drie ‘hoofdvormen’ in te richten: persoonsgerichte financiering, vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, en thematisch en missiegedreven onderzoek. Het palet instrumenten zal daardoor veel overzichtelijker worden.

Met de introductie van dat ene instrument Open Competitie beëindigt NWO de huidige financieringsinstrumenten in de open competitie voor de sociale en geesteswetenschappen. Het gaat daarbij om  de programma’s Internationalisering in de geesteswetenschappen, Investeringen NWO-middelgroot, Open Research Area (ORA), Onderzoekstalent, Vrije competitie Geesteswetenschappen en uiteindelijk ook Promoties in de geesteswetenschappen. Voor Promoties in de geesteswetenschappen zijn de laatste aanvraagrondes voorzien in 2019 en 2020.

Nieuwe normen

Bestuursvoorzitter van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen Wim van den Doel benadrukt dat deze nieuwe vorm van open competitie vooral bedoeld is voor personen die niet langer in aanmerking komen voor de talentlijn (nu vooral: Vernieuwingsimpuls) volgens de nieuwe normen. SGW wil aldus perspectief bieden aan met name de ervaren onderzoeker, voor wie de Vernieuwingsimpuls niet langer toegankelijk is. Van den Doel: ‘Deze groep onderzoekers behouden op deze manier toegang tot financiering voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waarin met nadruk plaats is voor maatwerk. Zo beantwoordt SGW aan de enorme vraag uit het veld naar projecten, grote én kleine projecten, ook voor bijvoorbeeld één of twee aio’s.’

Daarnaast wil NWO het zogenoemde ‘stapelen’ van onderzoeksgeld bij telkens dezelfde onderzoekers voorkomen: pas wanneer een aanvrager een lopend onderzoek aan het afronden is kan hij of zij een nieuw project aanvragen.

De open competitie in de sociale en geesteswetenschappen heeft voor de financieringsronde 2018 een budget beschikbaar van 8.250.000 euro voor de sociale wetenschappen en 8.300.000 euro voor de geesteswetenschappen. Openstelling voor aanvragen is begin juni 2018.

Voor vragen over het nieuwe instrument van de open competitie van SGW kunt u terecht bij:

Bron: NWO