NWO start nieuwe pilot 'Vluchtelingen in de wetenschap'

3 mei 2018

NWO lanceert deze maand het nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap. Hiermee maakt NWO financiering mogelijk van een eenjarige aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Ze moeten een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Sigmund Freud en Albert Einstein. Deze belangrijke wetenschappers hebben gemeen dat ze noodgedwongen uit hun land van oorsprong moesten vluchten. In een ander land vonden ze een veilige haven waar ze hun onderzoek konden opbouwen of voortzetten. Ook vandaag de dag zijn er tal van wetenschappers die als vluchteling in Nederland verblijven. Het voortzetten van hun wetenschappelijke carrière is niet vanzelfsprekend omdat ze tegen obstakels aanlopen zoals taal, een andere werkcultuur of beperkte ruimte om een netwerk op te bouwen.

Een win-winsituatie

Met de nieuwe pilot call Vluchtelingen in de wetenschap stelt NWO een financiering voor  een jaar beschikbaar voor academici die als vluchteling in Nederland verblijven. Dit als aanzet om aansluiting te vinden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten en een netwerk op te bouwen. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen en eventueel zelfs de loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen.

Indienen mogelijk vanaf 17 mei, sluiting op 13 september

De aanvraag moet ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013). In totaal is een budget van €750.000 beschikbaar voor de pilot, waarmee 8 a 15 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Meer details over wie kan aanvragen en de criteria om een voorstel in te dienen zijn te vinden in de call for proposals. Een voorstel indienen is mogelijk vanaf 17 mei tot en met 13 september 2018 via de NWO-site. Na afronding van de pilot zal een evaluatie plaatsvinden en wordt een besluit genomen over eventuele voortzetting van het programma.

Informatiebijeenkomst op 2 juni

Op 2 juni organiseren De Jonge Akademie, de KNAW, het UAF en NWO een informatiemiddag in Utrecht. Kandidaten - zowel vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond als projectleiders van een lopend onderzoeksproject –kunnen meer informatie krijgen over de nieuwe call en de betrokken organisaties. Deelnemers kunnen ook praktische hulp krijgen bij het zoeken naar een passend onderzoeksproject, c.q. kandidaat voor hun project. De bijeenkomst start vanaf 14.30 (inloop vanaf 14.00 uur) en vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Meer informatie


Bron: NWO