Nieuw in ISAAC: machtigingsregeling voor projectleiders

24 mei 2018

Projectleiders kunnen vanaf nu anderen machtigen om administratieve acties voor hun project uit te voeren in NWO’s aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC.

Het gaat hierbij om de volgende handelingen:

  • Productgegevens invoeren (output zoals wetenschappelijke artikelen)
  • Rapportages uploaden
  • Projectdocumenten toevoegen
  • Projectbetrokkenen toevoegen

Machtigen

U vindt de mogelijkheid tot machtigen in uw account in ISAAC, in een nieuw tabblad genaamd Projecttoegang. Daar vindt u dit machtigingsformulier waarop u kunt aangeven wie u toestemming geeft om deze acties uit te voeren. Onder het tabblad Projectdocumenten in ISAAC kunt u het ingevulde en ondertekende formulier uploaden.

Verantwoordelijkheid

De handelingen die door de gemachtigde worden uitgevoerd vallen onder de verantwoordelijkheid van de projectleider. NWO is niet aansprakelijk voor foutief gebruik van de machtiging door derden en heeft het recht om bij verkeerd gebruik de subsidie in te trekken. 

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe mogelijkheid? Benader dan de betrokken NWO program officer of secretaresse van uw project. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Download


Bron: NWO