Drie toekenningen in Open Programma

25 mei 2018

In het Open Programma voor aard- en levenswetenschappen heeft het domeinbestuur drie projectvoorstellen goedgekeurd. De onderwerpen zijn antibiotica, gebroken chromosomen en bladsterfte door overstroming. In dit pakket had de commissie 12 aanvragen beoordeeld.

Creating non-ribosomal antimicrobial peptide analogues via ribosomal synthesis
Prof. dr. O.P. Kuipers, RUG
Antimicrobiële peptiden die tot de klasse van niet-ribosomaal geproduceerde peptiden behoren, bezitten stabiele en bioactieve structuren. Micro-organismen produceren die op een zeer complexe wijze. Een voorbeeld van deze groep antimicrobiële peptiden is daptomycine, een antibioticum dat gebruikt wordt als laatste redmiddel bij de behandeling van infecties. De onderzoekers proberen het complexe productieproces van deze groep antibiotica om te zetten naar directe ribosomale productie in een bacterie. Zo kunnen we veel eenvoudiger veranderingen aanbrengen in de structuur van de complexe verbindingen met als uiteindelijk doel het creëren van nieuwe antibiotica.

Genome instability at G-quadruplexed DNA
Prof. dr. M. Tijsterman, LUMC
Ons erfelijk materiaal bevat honderdduizenden stukjes DNA. Tijdens het kopiëren kunnen die zich spontaan vouwen in moeilijk te ontwarren knopen. Deze knopen geven aanleiding tot breuken in de chromosomen. Wanneer een cel de verkeerde chromosoomstukken aan elkaar lijmt, kan er een kanker-stimulerende verandering zijn ontstaan. Recent onderzoek heeft uitgewezen welke eiwitten de breuken aan elkaar lijmen. Toch is nog weinig bekend over de factoren waardoor niet iedere knoop of obstructie aanleiding geeft tot gebroken chromosomen. Dit project wil deze factoren identificeren en hun functie verklaren.

Die and let live: a novel plant flooding survival Strategy
Prof. dr. L.A.C.J. Voesenek, UU
Planten en gewassen hebben het zwaar te verduren tijdens overstromingen. De dood door overstroming is een zeer gecoördineerd proces dat verschilt tussen jonge en oude bladeren. Dit project zal de sterfte van verschillende bladeren onderzoeken. Dat zal inzicht erin geven hoe planten reservestoffen coördineren en zich aanpassen aan overstromingen.

 

Bron: NWO