Call for proposals – Flagships Creatieve Industrie – towards data driven creativity

29 mei 2018

NWO stelt voor de Creatieve Industrie een sandpit call open om een voorbeeldproject voor de sector te ontwikkelen. Dit eerste Flagship project wordt uitgewerkt samen met Talpa. De ministeries van EZK en OCW ondersteunen deze call door een bijdrage die aan de Topsector Creatieve Industrie beschikbaar is gesteld. In dit media-onderzoek gaat het om de ontwikkeling van nieuwe datagedreven proposities en strategieën om de consument met relevante content te kunnen bedienen.

Het Nederlandse medialandschap is in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Er ontstonden meer zenders,  meer variatie in inhoud, en een groter en diverser aantal platforms. In het huidige landschap levert het onvoorspelbare, immer aanwezige, gefragmenteerde publiek voor alle spelers grote uitdagingen op. Producenten zijn niet meer zeker van afname van hun inhoud; reclamemakers weten niet meer hoe ze de juiste doelgroepen kunnen bereiken. Daar komt nog bij dat het speelveld voor de media-industrie in een snel tempo essentieel van karakter verandert en een internationale dimensie krijgt waar alle partijen zich min of meer vrijelijk in kunnen bewegen. Internet kent geen grenzen en kijkers maken geen onderscheid tussen nationale en internationale platforms.

Kennis van het gedrag en de samenstelling van het publiek en de manier waarop de consument toegang heeft tot en gebruik maakt van het conglomeraat van platforms en kanalen is nodig om een krachtig en divers gericht contentgebaseerd media-aanbod en daaraan gekoppelde nieuwe distributiemodellen te ontwikkelen. Daarbij rekening houdend met de autonomie en privacy van gebruikers. Uiteindelijk is content de kurk waar het mediabedrijf op drijft.

Deze call is een oproep voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel om tot een analyse, interpretatie en visuele representatie van de data van Talpa te komen. Het doel daarvan is de data zo toegankelijk te maken dat verschillende soorten gebruikers evidence based strategieën kunnen ontwerpen voor de ontwikkeling van nieuwe content en distributiemodellen.

Het beschikbare budget van 445.000 euro is bedoeld voor de financiering van één onderzoeksvoorstel dat volgens de sandpitmethode wordt ontwikkeld. Partners met een verschillende achtergrond werken in iteratieve workshops nauw samen om creatieve en innovatieve projectideeën te ontwikkelen.

De deadline voor het indienen van cv’s en motivatie is 23 augustus 2018. De deadline voor het indienen van de projectaanvraag is 30 oktober 2018.

Onderzoekers wordt gevraagd hun belangstelling voor deelname aan de call kenbaar te maken door het indienen van een cv van maximaal 1A4 en een motivatie. De cv en motivatie worden gebruikt om maximaal 12 onderzoekers te selecteren voor deelname aan de sandpit. Voor de motivatie is een standaardformulier beschikbaar onderaan de financieringspagina.


Bron: NWO