5,7 miljoen euro voor toponderzoek in astronomie, informatica en wiskunde

14 mei 2018

Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen van NWO heeft besloten over de toekenningen in de TOP-subsidies ronde 2017, compartiment 1 en compartiment 2. Binnen compartiment 1 zijn zeven aanvragen gehonoreerd en binnen compartiment 2 zijn vijf aanvragen gehonoreerd. Uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen versterken of vernieuwen: dat is de inzet van het programma TOP-subsidies. Deze competitie is bestemd voor aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is. Aanvragen dienen aantoonbaar belangrijk te zijn voor astronomie, informatica en/of wiskunde.

Toekenningen

Hieronder een overzicht van de zeven toegekende TOP-subsidies Exacte Wetenschappen, compartiment 1 (alfabetisch op hoofdaanvrager).

Chemistry from clouds to planet-forming zones of disks with JWST-MIRI
Prof. dr. E.F. (Ewine) van Dishoeck, Universiteit Leiden

Accelerated Verification and Verified Acceleration
Prof. dr. ir. J.F. (Jan Friso) Groote, Technische Universiteit Eindhoven

3D Mapping of the Magnetic Milky Way
Dr. M. (Marijke) Haverkorn van Rijsewijk, Radboud Universiteit Nijmegen

Duality for Interacting Particle Systems
Prof. dr. W.Th.F. (Frank) den Hollander, Universiteit Leiden

Geometry and arithmetic beyond Shimura varieties
Prof. dr. B.J.J. Moonen (Ben), Radboud Universiteit Nijmegen

Algebraic methods and structures in the theory of Frobenius manifolds and their applications
Prof. dr. S.V. (Sergey) Shadrin, Universiteit van Amsterdam

Transparent Explanations for Predictive Analytics using Interactive Visualization
Prof. dr. ir. J.J. (Jack) van Wijk, Technische Universiteit Eindhoven

Hieronder een overzicht van de vijf toegekende TOP-subsidies Exacte Wetenschappen, compartiment 2 (alfabetisch op hoofdaanvrager).

Self-learning robots
Dr. G.C.H.E. (Guido) de Croon, Technische Universiteit Delft

Complex network games: the scenario approach
Dr. ir. S. (Sergio) Grammatico, Technische Universiteit Delft

Moduli of sheaves on general type surfaces
Dr. M. (Martinus) Kool, Universiteit Utrecht

Variational methods for multiscale problems: The interplay of rigidity and anisotropic geometries
Dr. C.C. (Carolin) Kreisbeck, Universiteit Utrecht

Advanced Structures for Correct Communicating Software (ACCESS)
Dr. J.A. (Jorge Andrés) Pérez Parra, Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

De TOP-subsidies Exacte Wetenschappen, compartiment 1 is bedoeld voor senior onderzoekers met een bewezen track record in de afgelopen 10 jaar binnen de astronomie, informatica, wiskunde of een combinatie van deze disciplines (multidisciplinair). Het gaat hier om 2 tot 3 tijdelijke onderzoeksposities.

De TOP-subsidie Exacte Wetenschappen, compartiment 2 is bedoeld voor jonge onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en binnen deze doelgroep behoren tot de top van hun vakgebied. Het gaat hier om het toekennen van financiering voor 1 tijdelijke onderzoekspositie.


Bron: NWO