Tweede call voor mondiale ontwikkeling

25 mei 2018

NWO-WOTRO Science for Global Development financiert, samen met acht universiteiten, vraaggestuurd onderzoek om op een innovatieve manier bij te dragen aan doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en met een focus op de meest kwetsbare mensen in lage- en middeninkomenslanden. Vandaag is de tweede call van het gezamenlijke SDG-onderzoeksprogramma gelanceerd met een totaal budget van acht miljoen euro. Dit gezamenlijke initiatief draagt ​​bij aan meer samenhangende onderzoeksfinanciering en aan een gezamenlijke inspanning van de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap bij het aanpakken van mondiale uitdagingen.

Op 25 september 2015 hebben de 193 landen van de  VN de Duurzame Ontwikkelingsagenda aangenomen met de titel 'Transforming our world'. Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken, moeten alle drie de dimensies van duurzame ontwikkeling - economisch, sociaal en ecologisch - op een evenwichtige manier worden geaddresseerd. De wetenschap is daarbij van cruciaal belang om de SDG's te helpen realiseren, aangezien deze de basis legt voor innovatieve benaderingen, oplossingen en technologieën.

Call for proposals

De tweede Joint SDG-call is alleen toegankelijk voor onderzoekers die in dienst zijn van een van de medefinancierende Nederlandse universiteiten. De deadline om een ​​voorstel in te dienen - pas na de preselectie en goedkeuring van de medefinancieringsuniversiteit - is 4 september 2018.

De medefinancierende universiteiten zijn: Technische Universiteit Delft, Universiteit van Leiden, Maastricht University, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Utrecht Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research.

Bijdrage van wetenschap aan de Sustainable Development Goals

Vanwege de complexiteit van de uitdagingen is een wetenschappelijke interdisciplinaire en transdisciplinaire benadering nodig om een ​​bijdrage te kunnen leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG's) De acht Nederlandse universiteiten vertegenwoordigen een enorme hoeveelheid kennis in alle wetenschappelijke disciplines, die kunnen en moeten worden gemobiliseerd om op een innovatieve manier bij te dragen aan het halen van de SDG's. Om het gebruik van gegenereerde kennis te bevorderen, moeten onderzoeksvoorstellen een nauwe samenwerking omvatten tussen Nederlandse en lokale onderzoekers, tussen verschillende disciplines en tussen kennisinstellingen, overheden, NGO's, private partners of andere relevante eindgebruikers. Samen met wetenschappers uit lage- en middeninkomenslanden (LMIC's) in een proces van co-creatie, omdat dit type samenwerking de weg effent naar innovatieve inzichten en doorbraken die anders buiten het bereik van de Nederlandse wetenschap zouden liggen.

Onderzoeksprojecten moeten gericht zijn op resultaten - anders dan kennis alleen - die toegankelijk, betaalbaar en toepasbaar zijn voor behandelaars in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's). Bovendien moeten projecten inspanningen leveren om hun plannen, voortgang en resultaten te delen met organisaties die mogelijk de gegenereerde kennis kunnen gebruiken.

Joint SDG research initiative

Het gezamenlijke onderzoeksinitiatief voor duurzame ontwikkelingsdoelen (Joint SDG Research initiative) heeft tot doel onderzoek aan te moedigen dat bijdraagt ​​aan het bereiken van de SDG's in LMIC's ten behoeve van de meest kwetsbare mensen. Dit is de tweede call van het programma, negen projecten werden toegekend tijdens de eerste oproep die in 2017 werd gestart. De co-financierende onderzoeksinstellingen waren: Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research.

Contact

 

Contactpersonen voor vragen over de voorselectie per medefinancieringsuniversiteit zijn:

  • Delft University of Technology: Dr Jennifer Kockx
  • Leiden University: Dr Nick den Hollander
  • Maastricht University: Merle Achten
  • University of Amsterdam: Dr Niek Brunsveld
  • University of Groningen: Dr Anke Schuster-Koster
  • Utrecht University: Eveline Helsper
  • VU University Amsterdam: Mira Maletic
  • Wageningen University & Research: Pieter Windmeijer

Bron: NWO