Call voor senior CGIAR experts

17 mei 2018

Senior experts, in dienst van een Nederlandse onderzoeksinstelling en betrokken bij CGIAR-onderzoek, krijgen de kans om (meer) tijd aan hun CGIAR-activiteiten te besteden. Zij kunnen namelijk financiering aanvragen om een deel van hun personeelskosten te dekken. Deze call binnen het Nederland - CGIAR partnerschap staat nu open, de deadline voor de eerste beoordelingsronde is 5 juli 2018.

Het Senior Expert Program (SEP) is een van de vier instrumenten in Nederland (NL) - CGIAR-onderzoeksprogramma en heeft een maximumbudget van 2,95 miljoen euro. Indienen is continue mogelijk tot donderdag 27 februari 2020, of zoveel eerder als er budget beschikbaar is. De eerste beoordelingsronde start op donderdag 5 juli 2018.

Het onderzoek van de senior expert moet gelinkt zijn aan een of meer van de volgende kennisdomeinen:     

  • Landbouw voor voeding en gezondheid;     
  • Duurzame en inclusieve waardeketens en sectoren;     
  • Genetische verbetering en propagatiematerialen;     
  • Klimaat slimme landbouw.

Deze oproep voor SEP-kandidaten wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met CGIAR en met de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, evenals het Food & Business Kennisplatform (F&BKP).

Het Nederland – CGIAR partnerschap

Het Nederland - CGIAR-partnerschap versterkt transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door het bevorderen van kennis van voedingssystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie. Het is gericht op het faciliteren van succesvolle partnerschappen tussen CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's), CGIAR-platforms en CGIAR-centra enerzijds  en Nederlandse onderzoeksorganisaties en belanghebbenden uit de publieke en private sector anderzijds, zowel met als zonder winstoogmerk. De SEP-call en andere instrumenten van het NL-CGIAR-onderzoeksprogramma worden gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd via NWO-WOTRO Science for Global Development.

Lees verder


Bron: NWO