Zeven Nederlandse projecten gefinancierd in transnationaal programma Transformations to Sustainability

Samenwerking tussen NORFACE en Belmont Forum

26 april 2018

Met 11,5 miljoen euro voor het onderzoeksprogramma Transformations to Sustainability (T2S) financieren NORFACE en het Belmont Forum twaalf transnationale onderzoeksprojecten die in 2018 starten. Aan zeven van deze projecten werken Nederlandse onderzoekers mee, die onderwerpen zullen onderzoeken van ‘transformations to sustainability’ in en voor grondwater, mijnbouw, stedelijke gebieden en landregistratie, tot de rol van migratie en ‘human-wildlife’ interacties in duurzaamheidstransities.

T2S draagt bij aan het brede veld van duurzaamheidsonderzoek door sociale en geesteswetenschappen te plaatsen in het hart van dit interdisciplinaire onderzoeksveld. Foto: ShutterstockT2S draagt bij aan het brede veld van duurzaamheidsonderzoek door sociale en geesteswetenschappen te plaatsen in het hart van dit interdisciplinaire onderzoeksveld. Foto: Shutterstock

Transnationaal en interdisciplinair onderzoek voor de toekomst

Het doel van de gefinancierde transnationale en interdisciplinaire driejarige projecten is om theoretisch en methodologisch innovatief onderzoek op het gebied van transformations to sustainability voort te brengen, waarvan de resultaten een duidelijke link met beleidsmakers en de praktijk leggen en die impact hebben op beleidsontwikkeling gericht op transformations to sustainability wereldwijd.

Toekenningen

AGENTS: Amazonian Governance to Enable Transformations to Sustainability
Name Project Leader from the United States t.b.a., Dr. F. De Castro, University of Amsterdam, , Dr. C. Salk, Swedish University of Agricultural Sciences, Dr. M. Tengö, Stockholm University, name Principal Investigator from Brazil t.b.a., name Principal Investigator from the United States t.b.a.

CON-VIVA: Towards Convivial Conservation: Governing Human-Wildlife Interactions in the Anthropocene
Prof. B. Büscher, Wageningen University, Prof. D. Brockington, University of Sheffield, Prof. A. Nygren, University of Helsinki, , MSc. M. Bukhi, University of Dodoma, name Principal Investigator from Brazil t.b.a, name Principal Investigator from the United States t.b.a.

H2O -- T2S: H2O -- T2S in Urban Fringe Areas
Dr. S. Sen, South Asia Consortium for Interdisciplinary Water Resources Studies, Dr. C. Butsch, University of Cologne, Dr. L. Hermans, Delft University of Technology

Misty: Migration, Transformation and Sustainability
Prof. N. Adger, University of Exeter, Prof. F. Gemenne, University of Liege, Prof. E. Boyd, Lund University Centre for Sustainability Studies, Prof. S. Codjoe, Regional Institute for Population Studies, Dr. S. Fransen, University of Amsterdam, name Principal Investigator from the United States t.b.a.

SecTenSusPeace: SECURING TENURE, SUSTAINABLE PEACE? The challenges of localizing land-registration in conflict-affected Burundi and eastern DR Congo
Dr. M. van Leeuwen, Radboud University Nijmegen, Dr. G. van der Haar, Wageningen University, Dr. A. Ansoms, Catholic University of Leuven, Prof. S. Mugangu, Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu

ST-ASGM: Sustainability Transformations in Artisanal and Small-scale Gold Mining: A Multi-Actor and Trans-Regional Perspective
Dr. E. Fisher, University of Reading, Dr. S. Luning, Leiden University, Dr. M. de Theije, Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. M. Schnegg, University of Hamburg, Dr. C. Lanzano, Nordic Africa Institute, Dr. P. Hochet, Insuco Foundation for Social Science Research, name Principal Investigator from Brazil t.b.a.

T2SGS: Transformations to Groundwater Sustainability: joint learnings from human-groundwater interactions
Prof. M. Zwarteen, University of Amsterdam, Prof. F. Cleaver, University of Sheffield, Dr. M. Kuper, French Agricultural Research Centre for International Development, Dr. L. Börjeson, Stockholm University, MA. S. Kulkarni, Society for Promoting Participative Eco-system management, name Principal Investigator from the United States t.b.a.

Nederlandse projecten en overige toekenningen


NORFACE, een Europees netwerk voor de sociale wetenschappen, en het Belmont Forum, een mondiaal partnerschap dat financiering van onderzoek naar klimaatverandering mobiliseert, hebben gezamenlijk het onderzoeksprogramma 'Transformations to Sustainability' ontwikkeld. Het doel van het programma is om bij te dragen aan de herstructurering van het brede onderzoeksterrein op het gebied van duurzaamheid, door de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen centraal te stellen in interdisciplinair onderzoek op dit thema. Coproductie van kennis en probleemformulering van het onderzoek wordt als essentieel gezien voor het proces van maatschappelijke transitie. Om die reden zijn aanvragers bij dit programma sterk aangemoedigd om stakeholder- of gemeenschapspartners te betrekken bij hun project.

Bron: NWO