Toekenningen binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen

23 april 2018

Deze zomer starten vier nieuwe onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen gefinancierd door ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de partnerfinanciers, het domein Exacte en Natuurwetenschappen van NWO, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF. De projecten omvatten multidisciplinair onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen waarbinnen data science een rol speelt. De projecten passen binnen de thema’s van de Kennisagenda Sport en Bewegen en richten zich op beter presteren, een leven lang bewegen en de waarde(n) van sport.

In het najaar van 2017 zijn er 19 subsidieaanvragen ontvangen. Het budget van 1.68 miljoen euro was voldoende om vier 2-jarige projecten (max. 420k euro subsidie per aanvraag) te financieren. De onderzoeken worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden bestaande uit in ieder geval hbo, wo en sportorganisaties.

De gehonoreerde projecten zijn:

Dr. N Schipper-van Veldhoven - Kids First, towards a pedagogical sport climate - Hogeschool Windesheim (Zwolle); Hanzehogeschool Groningen; Haagse Hogeschool; Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden; Mulier Instituut; Kennispraktijk; NOC*NSF; KNHB en KNVB

Dr. R. Dekker - PIE=M Physicians Implement Exercise is Medicine – UMCG, VUmc, Hanzehogeschool Groningen, het Huis voor de Sport Groningen, de gemeente Groningen, het Amsterdam Institute of Sport Science, het Amsterdam Public Health Institute, Lifelines en het Kenniscentrum Sport

Dr. T.M.H. Eijsvogels - Thermo Tokyo: Beat the Heat - Radboudumc, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Vrije Universiteit, Technische Universiteit Delft en NOC*NSF

Dr.ir. D. Reidsma - Smart Sports Exercises - Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim Zwolle, Sportservice Veenendaal, InnoSportLab Sport en Beweeg! en LedGo

Bron: NWO