Physics with Industry: call voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

1 maart 2019

Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen tot en met 14 mei 2019 een case aandragen voor de jaarlijkse workshop Physics with Industry .

De jaarlijkse workshop 'Physics with Industry 2019' vindt plaats van 18 t/m 22 november 2019 in het Lorentz Center te Leiden. Tijdens de workshop buigen zo'n vijftig fundamentele en experimentele fysici zich over vijf geselecteerde bedrijfscases.

De workshop is bedoeld om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te versterken. Binnen de inspirerende omgeving van het Lorentz Center in Leiden, zullen onderzoekers van kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken om binnen een week originele oplossingen te bedenken voor uitdagende industriële cases.

Bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties

Bedrijven en organisaties krijgen met de Physics with Industry workshop een unieke kans om nieuwe inzichten te vergaren, oplossingen voor bestaande problemen te vinden, hun academische netwerk te vergroten en in contact te komen met jonge onderzoekers. De workshop wordt georganiseerd door NWO en het Lorentz Center.

Waarom zou u meedoen?

Tijdens de workshopweek staan de cases van vijf bedrijven centraal. Fysici uit verschillende deelgebieden zullen hun academische kennis inzetten om tot (onverwachte) oplossingen te komen voor deze cases. Daarbij zullen zij intensief kennismaken met de bedrijven en andersom. Het is dus niet alleen te verwachten dat de workshop interessante oplossingen oplevert voor elk bedrijf, maar de industrie komt zo ook in contact met potentiële werknemers.

In 2010 vond de workshop Physics with Industry voor de eerste keer plaats. Sindsdien hebben verschillende grote en kleine bedrijven deelgenomen. In de afgelopen jaren leidden de workshops tot probleemoplossingen, maar ook tot nieuwe samenwerkingsprojecten, patentaanvragen en dienstverbanden voor de deelnemende onderzoekers.

Selectie van de problemen

Een programmacommissie zal uit alle inzendingen de meest geschikte cases  selecteren. Criteria die deze commissie hierbij hanteert zijn: 

  1. Betreft de case een urgent probleem?
  2. Is het een wetenschappelijk uitdagend probleem met relevante fysische vraagstelling?
  3. Kan er in een week een oplossing/oplossingsrichting behaald worden?
  4. Zal het bedrijf tijdens de workshop genoeg input aanleveren om tot toepasbare resultaten te komen?

De organisatie streeft naar een mix van bijdragen van grote en midden/kleine bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Belangrijke data

Industriële probleemstelling deadline: dinsdag 14 mei 2019
Deelnemer registratie deadline: maandag 21 oktober 2019
Bedrijven bezoek: donderdag 14 of vrijdag 15 November 2019
Physics with Industry Workshop: 18 t/m 22 november 2019

Locatie

Lorentz Center in Leiden.
Het Lorentz Centrum organiseert internationale workshops bèta-, alfa- en gammawetenschappen. Het bevordert grensverleggend innovatief onderzoek, ook in relatie tot de grote maatschappelijke vraagstukken. Het focust op het stimuleren van samenwerking tussen onderzoekgemeenschappen, ook buiten de academische wereld.

Aanmelden en meer informatie

U kunt ook contact opnemen met de organisatie via physicswithindustry@nwo.nl of telefoon: +31 (0)30 600 13 68.


Bron: NWO