NWO breidt extensieregel Vernieuwingsimpuls uit naar alle ouders

26 april 2018

Aan de Vernieuwingsimpuls (VI), een NWO-financieringsprogramma voor onderzoekers, zit een tijdslimiet tot wanneer onderzoekers na hun promotie een aanvraag in mogen dienen. Waar de biologische moeder in het geval van zwangerschapsverlof al tot 18 maanden verlenging van de indientermijn per kind kreeg, krijgt de andere ouder nu ook per kind 6 maanden verlenging.

Evenwichtiger verdeling van ouderschapstaken

NWO heeft regelmatig te maken met onderzoekers die veel tijd steken in zorgtaken voor hun kinderen, maar die hier als tweede ouder, dat wil zeggen niet-zijnde de biologische moeder, niet voor werden gecompenseerd. Zij kregen alleen het opgenomen ouderschapsverlof dat formeel was geregistreerd. Met de aangepaste extensieregeling sluit NWO aan bij de huidige maatschappelijke kijk op de verdeling van ouderschapstaken. Ook hoopt NWO hiermee een betere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders te stimuleren, waardoor het nadelige effect van het zorgen voor een kind op de carrière van de biologische moeder minder zwaar weegt.

Totale verlenging 5 jaar

De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen, Veni, Vidi en Vici, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. De aanvraag hiervoor moet binnen respectievelijk 3, 8 of 15 jaar na promotie worden ingediend. Voor biologische moeders blijft de extensie van achttien maanden per kind ongewijzigd. Extensie voor ouders wordt alleen verleend als de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. De totale maximale extensie per ouder is 5 jaar.

De aangepaste extensieregeling gaat per direct in.

Meer informatie


Bron: NWO