Bijeenkomst start programma Nationale Wetenschapsagenda

6 april 2018

Op dinsdagmiddag 8 mei organiseert NWO i.s.m. het ministerie van OCW een feestelijke bijeenkomst om de start van het nieuwe onderzoeksprogramma voor de Nationale Wetenschapsagenda te markeren. De bijeenkomst vindt plaats van 14.30-16.30 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst informeren we de aanwezigen over de opzet van het nieuwe onderzoeksprogramma en kijken we gezamenlijk uit naar de toekomst van de Nationale Wetenschapsagenda. Verschillende sprekers zullen een vergezicht schetsen. Welke vragen kunnen beantwoord worden, welke nieuwe verbindingen gelegd en wat betekent dit voor de wetenschap én de samenleving?

Deelnemers

De bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, als ook de ministeries en kenniscoalitie. Vanuit de kennisinstellingen valt te denken aan potentiële indieners, beleids- en/of subsidieadviseurs.

Aanmelden

Helaas, de aanmelding is gesloten. Mocht u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, dan kunt u deze ook volgen via de livestream van Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/live.

Achtergrond onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda

Het kabinet heeft dit voorjaar extra middelen toegezegd voor onderzoek en innovatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil hiermee verder uitvoering gaan geven aan de Nationale Wetenschapsagenda. Zij heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gevraagd met dit doel een onderzoekprogramma in te richten.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de organisatie van de bijeenkomst, dan kunt u deze mailen naar nwa@nwo.nl. Op de volgende websites vindt u meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda:


Bron: NWO