Bevolkingsspreiding levert geen beter functionerende arbeidsmarkt op

17 april 2018

Huishoudens en bedrijven vinden de bereikbaarheid van hun woon- of werkplek belangrijk bij hun locatiekeuze. Yuval Kantor ontdekte in zijn promotieonderzoek hiernaar dat het voor een beter functionerende arbeidsmarkt beter is om de bevolking niet spreiden over het land. Hij onderzocht de relatie tussen bereikbaarheid en locatiekeuze vanuit perspectief van ondernemingen en gezinnen. Kantor promoveert op 16 april aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn ruimtelijk-economische studies met NWO-financiering uit het programma Duurzame bereikbaarheid van de Randstad.

Een van Kantors studies ging over de directe voordelen die de nabijheid van een treinstation oplevert voor bedrijven. Bedrijven met vooral kantoren hechten aanzienlijke waarde aan de nabijheid van een treinstation, terwijl retailbedrijven meer waarde hechten aan een locatie die daar wat verder vanaf ligt.

Als stations wat verder dan op loopafstand liggen, heeft de nabijheid van zo’n station geen effect op vastgoedprijzen. ‘Verder valt op dat de hoge waardering van stations alleen geldt voor stations met een hoogwaardige dienstregeling, zoals veel intercitytreinen. Stations waar alleen lokale treinen komen, laten de vastgoedprijzen niet stijgen,’ aldus Kantor.

Een andere studie handelde over de vraag of arbeidsmarkten in dichtbevolkte regio’s efficiënter werken dan die in dunbevolkte regio's voor wat betreft het afstemmen van vraag en aanbod in banen. Kantors onderzoek laat zien dat beleid beter niet gebaseerd kan worden op de gedachte dat de bevolking verspreid moet worden voor een beter functionerende arbeidsmarkt.

De laatste studie van Kantor draaide om de veronderstelling dat hoge huisvestingslasten van huizenbezitters een verklarende factor zijn voor het feit dat zij er beter in slagen banen te vinden, vergeleken met huurders. Deze hypothese wordt niet ondersteund door de bevindingen van Kantor. Van het eerder aflossen van de hypotheek, dat door het huidige woningmarktbeleid wordt bevorderd, zijn dus geen nadelige effecten voor de werking van de arbeidsmarkt te verwachten.

Meer informatie

Het promotieonderzoek van Yuval Kantor ‘Transport and spatial development in a multimodal network context’ waaruit het proefschrift ‘Urban Form and the Labourmaket’ voortkwam, maakt deel uit van het programma Strategy towards Sustainable and Reliable Multi-modal Transport in the Randstad (SRMT), een onderdeel van het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Promotoren zijn prof. dr. Jos van Ommeren en prof. dr. Jan Rouwendal.

Het volledige proefschrift kan worden gedownload op de website van de VU.

Bron: NWO