32 leraren ontvangen een Promotiebeurs

18 april 2018

Tweeëndertig laureaten ontvangen vandaag een Promotiebeurs uit de elfde ronde van de Promotiebeurs voor Leraren. De feestelijke uitreiking vindt plaats aan het Haags Montessori Lyceum. Van onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op bodemfauna, het gebruik van hoestmachines bij intensive care, tot onderzoek naar de relatie tussen taal en programmeren in het basisonderwijs; een greep uit de diverse onderwerpen waar de talentvolle leraren de komende jaren promotieonderzoek naar gaan doen binnen dit wetenschapsbrede programma.

(credits: Annick Elzenga)Wim van den Doel, bestuursvoorzitter NWO-SGW, Marcelis Boereboom, Directeur-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sjoerd Karsten, voorzitter beoordelingscommissie temidden van de laureaten (credits: Annick Elzenga)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. NWO beoordeelt en selecteert de aanvragen.

De meeste aanvragen worden ingediend voor onderzoek in het alfa- en gammadomein. Het overgrote deel van de aanvragers zijn docenten uit het hbo. De Promotiebeurs voor Leraren is gestart in 2011. Inmiddels zijn al verschillende leraren gepromoveerd met een Promotiebeurs.

Promotiebeurs voor Leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij.

Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.


Bron: NWO