SRON definitief naar Zuid-Holland

12 maart 2018

De raad van bestuur en de raad van toezicht van NWO hebben een definitief besluit genomen om SRON Utrecht te herhuisvesten in Leiden. Dit besluit volgt op het voorgenomen besluit dat in december werd aangekondigd. SRON Utrecht zal volgens de huidige plannen begin 2021 verhuizen naar één nieuw gebouw op het Leiden Bio Science Park, naast het huidige Huygens-laboratorium.

Op deze locatie is nauwe wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Universiteit Leiden (LEI), de TU Delft en andere partners gewaarborgd.

Ruimteonderzoek in breder perspectief

De raad van bestuur van NWO en de directie van SRON zijn zeer verheugd dat er - na meerdere jaren van onzekerheid - nu duidelijkheid is over de toekomst van SRON. De mogelijkheden voor samenwerking in Zuid-Holland, met zowel de universiteiten als de daar aanwezige industriële partners, bieden veel perspectief voor excellent onderzoek op het gebied van ruimteonderzoek. Bovendien zijn stevige contouren geschetst voor de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking met de partners in Zuid-Holland, met name de TU Delft en de Universiteit Leiden. Tot slot krijgt dit besluit ook de steun van zowel de ondernemingsraad van SRON en de centrale ondernemingsraad van NWO, die positief adviseerden over de verhuizing naar Leiden.

Aanbestedingstraject

De totale kosten van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw gebouw (de bouwsom, maar ook projectmanagement, ontwerp en installaties) bedragen tegen de 60 miljoen euro. Inmiddels is ook het aanbestedingstraject gestart voor de nieuwbouw van SRON. Eind februari is eerst gestart met de aanbesteding van de externe projectmanager voor het gehele traject. Begin maart volgden nog twee andere aanbestedingen: voor de architect (ontwerp van het gebouw) en voor het ontwerp van de installatietechniek (ten behoeve van bijvoorbeeld de clean rooms en stabiele luchtcirculatie). De vierde aanbesteding - voor de bouw zelf - volgt als het definitief ontwerp is vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

Na het voorgenomen besluit van december 2017, ondertekenden SRON, NWO, de TU Delft en de LEI een Intentieverklaring. Deze zal eind mei 2018 worden omgevormd tot een samenwerkingsovereenkomst met bepalingen over het huisvestingstraject en een uitwerking van de de inhoudelijke wetenschappelijke en technologische samenwerking.

Bron: NWO