Rapport over infrastructuur Nederlands onderzoek op Noord- en Zuidpool

14 maart 2018

Versterk de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur in de poolgebieden; ondersteun en verbind Nederlands polair onderzoek door de opzet van een Nederlands Polair Onderzoeksinstituut. Daarvoor moet het budget voor het Nederlands Polair Programma omhoog en moet de financiering van de polaire infrastructuur voor langere termijn zeker zijn. Dat is de kern van het advies van de Commissie Polaire Infrastructuur.

De adviescommissie heeft in maart 2018 haar onderzoeksrapport uitgebracht in opdracht van NWO. De commissie presenteert alternatieve scenario’s voor de financiering en het management van de Nederlandse polaire infrastructuur. De commissie adviseert de bestaande wetenschappelijke infrastructuur op Antarctica voort te zetten na 2020, met name het Dirck Gerritsz laboratorium op het Britse onderzoeksstation Rothera in Antarctica. Ook stelt de commissie voor te investeren in nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor het Nederlandse Arctische Station op Spitsbergen, gelegen in het Noordpoolgebied. De Nederlandse polaire infrastructuur staat momenteel onder druk door onzekerheid over de continuering van de financiering van het Nederlandse Polaire Programma na 2020.

Internationale afspraken 
De commissie stelt voor de samenwerkingsovereenkomsten te versterken met British Antarctic Survey (BAS) in Groot Brittannië en het Alfred-Wegener Instituut (AWI) in Duitsland. De Nederlandse polaire infrastructuur is beperkt, daarom zijn onderzoekers afhankelijk van logistieke ondersteuning van andere landen. De ‘Memoranda of Understanding’ met AWI en BAS maken cruciale polaire infrastructuur beschikbaar voor Nederland. Hiermee hebben Nederlandse onderzoekers toegang tot bijvoorbeeld onderzoeksstations, ijsbrekers en vliegtuigen en zijn ze betrokken bij grote internationale onderzoeksprojecten in de poolgebieden. Middels deze internationale samenwerkingsverbanden kan Nederland met relatief beperkte middelen en bescheiden eigen infrastructuur een krachtig polair onderzoeksprogramma verder ontwikkelen.

Extra investeren
Momenteel investeren Duitsland en Groot-Brittannië voor honderden miljoenen euro’s in hun polaire infrastructuur, onder meer door de bouw van nieuwe ijsbrekers en herbouw van onderzoekstations. De commissie adviseert de komende jaren extra te investeren in haar polaire infrastructuur ter behoud van de sterke positie van Nederland in het onderzoeksveld en als bijdrage aan de internationale infrastructuur. 
De aanbevelingen van de commissie zullen het aantoonbaar excellente Nederlandse poolonderzoek verder versterken. Zo behoudt Nederland haar uitstekende reputatie als wereldwijd belangrijke ‘klimaatspeler’; het Nederlands Polair Programma waarborgt de Nederlandse wetenschappelijke en politieke invloed in de polaire gebieden en zorgt ervoor dat Nederland blijft voldoen aan internationale verdragen over het Noord- en Zuidpoolgebied.

De Commissie Polaire Infrastructuur bestond uit Robert Blaauw (voorzitter), Renuka Badhe, Corina Brussaard, Theo Elzenga, Erica Koning en Rinus Wortel. 

Dirck Gerritsz laboratoriumDirck Gerritsz laboratorium

Bron: NWO