Ook bij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen vooraanmelding komende Veni-ronde

9 maart 2018

Bij wijze van proef gaat NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), in navolging van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, in de komende Veni-ronde een pre-proposalfase inlassen. Het doel van deze maatregel is om aanvragers tijd, en dus ook geld te besparen en de kwaliteit van de beoordeling verder te verhogen. Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen TTW moeten uiterlijk 28 augustus 2018 een pre-proposal insturen. Dit pre-proposal bestaat uit een CV en een beknopt onderzoeksidee. Daarnaast is het ook verplicht dat alle Veni-kandidaten dit jaar een bewijs van steun van de beoogde onderzoeksinstelling (‘inbeddingsgarantie’) aanleveren. Alleen indieners waarvan het pre-proposal positief wordt bevonden mogen een uitgewerkt voorstel indienen.

NWO zal de proef met pre-proposals nauwgezet monitoren en op basis van het verloop in deze ronde een beslissing nemen over de werkwijze voor toekomstige rondes.

Waarom deze proef binnen de toegepaste en technische wetenschappen?

NWO heeft in oktober 2017 aangekondigd de aanvraagdruk voor onderzoeksvoorstellen te willen reduceren. Deze proef is een van de uitkomsten van deze plannen. De afgelopen Veni-rondes kon maar tien tot twaalf procent van de bij TTW ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Bijna 90 procent van de kosten rond een aanvraag wordt door de aanvragers gedragen. Wanneer minder aanvragers een volledig onderzoeksvoorstel hoeven uit te werken, levert dit voor hen een omvangrijke, aantoonbare besparing van tijd en geld op.

Tijdspad

Juni 2018: Veni-ronde 2019 open
28 augustus 2018: deadline pre-proposal
Januari 2019: deadline full proposal

De exacte deadline, call for proposals en het aanvraagformulier voor de Veni-ronde van 2019 zullen naar verwachting vanaf juni 2018 te vinden zijn op de NWO-website.

Beoordeling

Een multidisciplinaire Veni-commissie zal de ingediende pre-proposals beoordelen. Zij kijken hierbij naar het CV en het beknopte onderzoeksidee met motivatie. Alleen na een positief besluit op de pre-proposal mogen aanvragers vervolgens in januari 2019 een uitgewerkt Veni-voorstel bij TTW indienen.

Aanpassingen in de opzet van het CV

Om de pre-proposals betrouwbaar te kunnen beoordelen wordt de opzet van het in te dienen CV als volgt aangepast:

  • Het CV gaat meer ruimte bieden voor de bijzondere kwaliteiten van de individuele onderzoeker.
  • Aanvragers krijgen de mogelijkheid zelf aan te geven wat hun toppublicaties zijn, wat de normen zijn in hun vakgebied en in welke mate ze aan die normen voldoen. Hierdoor kan beter rekening worden gehouden met de pluriformiteit van de verscheidene vakgebieden.
  • Aanvragers krijgen de mogelijkheid om te motiveren waarom zij – met hun specifieke onderzoeksprofiel, hun behaalde prestaties en hun publicatielijst – de meest geschikte persoon zijn om het onderzoeksidee uit te voeren.

Wat is een inbeddingsgarantie?

De kandidaten sturen gelijk met de Veni-pre-proposal een inbeddingsgarantie mee. Met een inbeddingsgarantie geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn voorstel. Voor de Veni-ronde gaat het om een verklaring van de beoogde instelling waarin staat dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, en gebruik kan maken van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn. NWO voert de inbeddingsgarantie voor zowel Veni als Vidi met ingang van de aankomende rondes in. 

Meer informatie

Aanvragers die twijfelen of hun aanvraag binnen TTW past, kunnen vóór augustus 2018 contact op nemen met onderstaande contactpersonen voor advies. In de periode tot publicatie van de call zal NWO gerichte informatie verstrekken aan potentiële aanvragers en subsidiedesks van universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Roula Dambrink, coördinator Veni-ronde TTW
E: veni-ttw@nwo.nl, T: +31 (0)30 6001309

Tamara van Mölken, coördinator Veni-ronde TTW
E: veni-ttw@nwo.nl, T: +31 (0)30 6001323

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)