NWO investeert in onderzoeksinfrastructuur

7 maart 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot een project toegekend op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te kostbaar zijn.

Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk is door het domeinbestuur van SGW (sociale en geesteswetenschappen) één voorstel gehonoreerd.

Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investering. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO dit jaar varieert van 110.000 tot 500.000 euro.

Evenals bij de vorige ronde konden alleen aanvragen voor apparatuur worden ingediend, geen aanvragen voor dataverzamelingen zoals eerder het geval was.

Gehonoreerd is:

The Mobile Lab: laboratory research moves into the field
Dr. B. N. (Bert) Bakker, m, 27-09-1985, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research

Steeds meer sociaalwetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het laboratorium. Maar, het is moeilijk en kostbaar om mensen te motiveren om naar het laboratorium te komen. Het Mobile Lab biedt de mogelijkheid om overal in Nederland laboratoriumonderzoek te doen.

Toe te kennen budget: € 112.600.

Bron: NWO