Zeven consortia met Nederlandse partners van start binnen ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative

13 februari 2018

Binnen het het ERA-NET cofund "Sustainable Urbanisation Global Initiative" (SUGI) zijn in totaal 15 projecten toegekend voor het programma Food-Water-Energy Nexus. Zeven van deze 15 projecten hebben een Nederlandse partner.

Food-Water-Energy Nexus

De interacties tussen voedsel, water en energie zijn van het grootste belang voor beleid, wetenschap en de samenleving. De bevolkingsgroei, problemen met voedseltekorten, schaars water en onvoldoende energiebronnen vragen om oplossingen.
De call SUGI/Food-Water-Energy Nexus stelt de deelnemers in staat om projecten te ontwikkelen die gericht zijn op het vinden van oplossingen voor de uitdagingen in het voedsel-, water- en energiesysteem voor een duurzame verstedelijking. Het doel is om snel de kennisbasis, geavanceerde indicatoren en beoordelingstools te ontwikkelen die nodig zijn voor een uitgebreid begrip van de Food-Water-Energy-Nexus.

De projecten hebben een looptijd van drie jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de gehonoreerde projecten met Nederlandse partners.

Gehonoreerde projecten

CITYFOOD: Smart integrated multitrophic city food production systems
Het voeden van de snel groeiende bevolking van steden vereist innovatieve oplossingen waarbij efficiënt wordt omgegaan met water, energie en voedsel. In het project CITYFOOD worden quasi-closed loop integrated aqua-agriculture (IAAC)-systemen onderzocht om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken. Bij een IAAC-systeem worden vis en plantaardig voedsel geproduceerd, waarbij het viswater dient als meststof in nagenoeg emissievrije installaties. Deze opkomende technologie is momenteel nog steeds een nichemarkt. Met CITYFOOD worden strategieën ontwikkeld om de populariteit en toepassing van dit ruimte- en hulpbronnenvriendelijke voedselproductiesysteem in stedelijke gebieden te bevorderen. In het multidisciplinaire projectteam werken stedenbouwkundigen, stadsboeren, wetenschappers, ondernemers, lokale leiders en geëngageerde burgers samen om deze doelstellingen te realiseren.

Projectleider: Dr. Daniela Baganz, Forschungsverbund Berlin e.V. – Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries

Partners: Forschungsverbund Berlin e.V, Wageningen University, University of Gothenburg, Norwegian Institute for Bioeconomy Research, SRP Gesellschaft für Stadt- und Regionalplanung mbH, Universidade Estadual Paulista, University of Washington

CRUNCH: Climate Resilient Urban Nexus Choices
Het project CRUNCH laat zien hoe de deelnemende steden (Southend-on-Sea, Gdansk, Uppsala, Eindhoven, Miami en Taipei) weerbaarder kunnen worden met de Food-Water-Energy-nexus. Dit gebeurt door het opzetten van een onderling verbonden kennisplatform met sectoroverschrijdende indicatoren voor een ondersteunende tool/beoordelingskader (het Integrated Decision Support System - IDSS) om krachtige besluitvorming over de toekomstige stedelijke ontwikkeling te sturen en te verbeteren.

Bij mogelijke oplossingen in Urban Living-Labs (ULL’s) gaat het onder andere om duurzame afwateringssystemen in de stad, stedelijke voedselproductie en hernieuwbare energiesystemen waarbij biomassa (uit organisch afval) wordt gebruikt. Deze ULL’s worden gezamenlijk opgezet, ondersteund door Follower/Multiplier Cities en onderbouwd door strategische trajecten met een evidence-based kader. Zo ontstaan er veerkrachtige steden die efficiënt omgaan met hulpbronnen.

Projectleider: prof. Steffen Lehmann, University of Portsmouth (UK)

Partners: University of Portsmouth, National Taiwan University, KnowNow Information Ltd, Eindhoven University of Technology, Experior Micro Technologies Ltd., Florida International University FIU, Uppsala University, Glasgow City Council, Gdansk University of Technology, AECOM Ltd, Soil Association, Southend on Sea Borough Council

ENLARGE: ENabling LARGE-scale integration of technology hubs to enhance community resiliency via DDS in various urban FWE nexuses
De weerbaarheid van gemeenschappen hangt in grote mate samen met de stedelijke Food-Water-Energy (FWE)-nexus. Met het project ENLARGE wordt een nieuw Decentralised Decision Support System (DDSS) voor beleidsmakers ontwikkeld om steden beter bestand te maken tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte stressfactoren. Het nieuwe DDSS kan gebruikt worden om verschillende planningscenario’s in de stedelijke FWE-nexus te simuleren en te testen. Ook kan ermee beoordeeld worden hoe verschillende technologieën synergetisch kunnen worden geïntegreerd, rekening houdend met de kosten en baten en de sociale gelijkheid. Met ENLARGE worden duurzame actieplannen opgesteld om de water-, koolstof- en ecologische voetafdruk van de grootstedelijke gebieden Amsterdam, Orlando en Parijs tot een minimum te beperken. Hiermee willen we de veerkracht van de gemeenschappen vergroten en het operationele risico als gevolg van klimaatverandering verminderen.

Projectleider: prof. dr. ir. Nick van de Giesen, Delft University of Technology

Partners: Delft University of Technology, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitian Solutions, University of Central Florida, IRSTEA, Ecosec, ECOFILAE, Institute for Sustainable Communities

GLOCULL: Globally and LOCally-sustainable food-water-energy innovation in Urban Living Labs
Veel steden over de hele wereld experimenteren met innovatieve oplossingen voor uitdagingen in het voedsel-, water- en energiesysteem. Voedsel, water en energie zijn echter vaak nauw met elkaar verbonden, niet alleen lokaal maar ook wereldwijd. Dit verband wordt de Food-Water-Energy (FWE)-nexus genoemd. Hierdoor kan een effectieve oplossing voor een lokaal waterprobleem leiden tot nieuwe lokale problemen met voedsel of energie, of tot nieuwe waterproblemen op wereldwijd niveau. Lokale actoren kunnen erg moeilijk voorspellen of oplossingen voor één probleem in de FWE-nexus duurzaam zijn voor alle voedsel-, water- en energiesystemen op lokaal en wereldwijd niveau. Het GLOCULL-project is gericht op een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor FWE-uitdagingen, die zowel lokaal als wereldwijd duurzaam zijn. Dit gebeurt met experimenten in Urban Living Labs in zeven landen (Brazilië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden).

Projectleider: dr. Ron Cörvers, Maastricht University

Partners: Maastricht University, Lund University, LUCSUS, School of Public Health University of Sao Paulo, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Arizona State University, Stellenbosch University, Leuphana University of Lüneburg, AB Brygghuset Finn, Local First Arizona, City of Tempe, Nikko Photovoltaik, City of Phoenix

M-NEX: The Moveable NEXUS: Design-led urban food, water and energy management innovation in new boundary conditions of change
De toekomstige vraag van stedelijke gemeenschappen naar voedsel, water en energie is bijzonder kwetsbaar. De klimaatverandering verergert dit nog eens. Er moet een oplossing gevonden worden voor een FEW-nexus. Dit internationaal gediversifieerde project is gebaseerd op de stedenbouwkundige praktijk. De stadslandbouw wordt daarbij beschouwd als onmisbare facilitator van de nexus, waarvoor water en energie nodig zijn. Het team werkt rechtstreeks samen met ULL’s in een aantal van de meest kwetsbare gemeenschappen in de partnersteden, en wil samen met stakeholders nieuwe toekomstplannen opstellen waardoor deze gemeenschappen minder kwetsbaar worden voor krachten die de nexus verstoren. Het resultaat van deze workshops met stakeholders delen we ook buiten het team, zodat lokaal opgedane ervaringen over de hele wereld kunnen worden toegepast.

Projectleider: Wanglin Yan, KEIO University

Partners: Keio University, Delft University of Technology, Queens University Belfast, Institute for Global Environmental Strategies, Qatar University, Maccreanor Lavington, University of Technology Sydney, University of Michigan

Urbanising in Place: Building the food water energy nexus from below
Boeren en voedselproducerende gemeenschappen spelen een onmisbare rol bij het beheer van de Food-Water-Energy-nexus aan de rand van grote steden. Door de hedendaagse verstedelijkingsdynamiek worden boeren en telers weggedreven uit de omgeving van de stad, waardoor ook de voedselproductie en het hulpbronnenbeheer op de verkeerde plaats terechtkomen. In het project ‘Urbanising in place’ worden nieuwe manieren bedacht om de rol van voedselproducenten bij het beheer van de FWE-nexus te versterken in plaats van deze producenten weg te jagen. Bij ‘Urbanising in place’ worden de innovatieve werkwijzen uit vier verschillende stedelijke gebieden (Riga, Rosario, Brussel en Londen) samengebracht in een internationaal platform. Dit platform is bedoeld om van elkaar te leren en om essentiële veranderingstrajecten te identificeren.

Projectleider: prof.dr.ir. Michiel Dehaene, Ghent University

Partners: Ghent University, Coventry University, Art Academy of Latvia, Sampling, URBEM, Architecture Workroom Brussels, Universidad Nacional de Rosario and CONICET, Wageningen University, Quantum Waste Ltd, University of Sheffield, Shared Assets

WASTE FEW ULL: Waste Food-Energy-Water Urban Living Lab – Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus
De bedoeling van dit project is te onderzoeken waar afval ontstaat in de cyclus tussen voedsel, energie en water – de zogeheten ‘nexus’ of het verband tussen deze drie onderdelen. Hiervoor richten we Urban Living Labs (ULL’s) op in vier steden in verschillende werelddelen: in Bristol (Groot-Brittannië), Rotterdam (Nederland), Kaapstad/West-Kaap (Zuid-Afrika) en Campinas (Brazilië). Een ULL biedt de mogelijkheid voor experimenten vanuit een combinatie van verschillende vakgebieden om technologieën te ontwikkelen, in de praktijk te brengen, vorm te geven en te monitoren, en om te adviseren over beleidsmaatregelen waarmee afval een nuttige bestemming krijgt. De stedelijke voedsel-, water- en energiecyclus wordt daarmee in feite gesloten.

Projectleider: Centre for Agroecology, Water and Resilience

Partners: Coventry University, University of California Santa Cruz, CICERO Senter for klimaforskning, University of Bath, University of Reading, Wessex Water Services Ltd, Bristol Food Network, GENeco, The Schumacher Institute, University of Campinas, University of Cape Town, Erasmus University Rotterdam, ERWAT, Isidima Design & Development, BlueCity

Meer informatie

SUGI is een gezamenlijk initiatief van het Belmont Forum en JPI Urban Europe. De call stimuleert inter- en transdisciplinair onderzoek en innovatie wereldwijd, waar zoveel mogelijk stakeholders belang bij hebben.

Meer informatie over de toekenningen.
Meer informatie over de call.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

JPI Urban Europe

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)