Zes nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers op het gebied van Biobased Economy

6 februari 2018

NWO kent samen met haar Braziliaanse zusterorganisatie FAPESP subsidie toe aan zes samenwerkingsprojecten in het Biobased Economy programma. NWO stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar om het onderzoek in Nederland te financieren.

Binnen het thema Biobased Economy staat het duurzaam gebruik van biomassa als grondstof centraal. Nederland is traditioneel sterk in landbouwonderzoek, ecologie, chemie en biotechnologie. Brazilië, met zijn grote areaal aan landbouwgrond, zet sterk in op een transitie naar een Biobased Economy, waarvoor veel onderzoek en ontwikkeling nodig is. De expertise aanwezig in de twee landen vullen elkaar uitstekend aan. De Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan wetenschappelijke en technologische uitdagingen die bijdragen aan een Biobased Economy voor de toekomst.

Voor meer informatie over het NWO-FAPESP programma Biobased Economy, zie: www.nwo.nl/bbe, of neem contact op met dr. ir. Tim Vos via bbebrazil@nwo.nl.  

Toegekende projecten

Biomass contains the carbon required for making sustainable chemical building blocks and fuels, but also contains too much oxygen.
Prof. dr. Harry Bitter (Wageningen University) and dr. Cristiane Rodella (Brazilian Center for Research in Energy and Materials) aim to deoxygenate biomass using chemical catalysts that contain readily available metals.

Dr. ir. H.W.M. Hilhorst (Wageningen University and Research) and dr. Edvaldo da Silva (São Paulo State University) work together to better understand chlorophyll degradation in seeds and identify the main regulators of this phenomenon, which is known as the ‘green seed problem’. This problem is induced by climate change and applies to species such as soy bean.

50% of newly emerging plant diseases are caused by viruses. Dr. ir. Richard Kormelink (Wageningen University) and dr. Juliana Freitas-Astua (Embrapa) collaborate to better understand the molecular biology and ecology of plant-virus-vector relationships, as a basis for the development of integrated virus management strategies.

Prof. dr. ir. R.F. Hanssen (Delft University of Technology) and prof. dr. Paulo Magalhães (University of Campinas) will employ satellite remote sensing data and precision agriculture analysis to support the Brazilian Low Carbon Agriculture program from a water use efficiency, crop productivity and soil quality point of view.

Substituting fossil fuel based plastics by biobased and bio-degradable alternatives could positively impact the environment. Dr. ing. Aljoscha Wahl (Delft University of Technology) and prof. dr. Jonas Contiero (São Paulo State University) propose a technological change for the biotechnological production of polyhydroxy-alkanoates, a precursor for bioplastics.

The project of dr. Dirk-Jan Scheffers (University of Groningen) and dr. Henrique Ferreira (São Paulo State University) focuses on the control of the bacterial pathogen that causes citrus canker. The aim is to synthesize biodegradable antibacterials from agricultural waste to combat this disease.

Bron: NWO