Zes nieuwe consortia van start voor maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI)

Een belangrijke bijdrage van de NWO-MVI benadering voor de topsectoren

2 februari 2018

Hoe kun je de samenwerking tussen mensen en robots optimaliseren in de logistiek, wat zijn de ethische en juridische implicaties bij nieuwe methoden om kanker op te sporen en hoe ontwikkelen we een nieuw beoordelingsmodel voor duurzame Energieprojecten? Dit zijn enkele van de complexe vragen waarmee zes consortia van onderzoekers en publieke en private partners aan de slag gaan met financiering van NWO en bijdragen van hun partners. Centraal staat de benadering van het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren.

In het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) worden mogelijke ethische en maatschappelijke kwesties al in een vroeg stadium van een (technologische) innovatie in kaart gebracht, zodat hiermee in het innovatieproces rekening kan worden gehouden. De zes consortia die in deze ronde NWO-MVI financiering ontvangen, gaan aan de slag met vraagstukken die spelen binnen de topsectoren.

Hieronder een overzicht van de projecten:

Working 'with' or 'against' the machine? Optimizing human-robot collaboration in logistic warehouses - Dr. P.M. le Blanc (TU Eindhoven)

Robots hebben hun intrede gedaan op de werkvloer, maar er is nog weinig aandacht besteed aan sociale factoren bij de implementatie van robotisering. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we de betekenisvolheid van werk en het welzijn van werknemers in logistieke warehouses kunnen waarborgen in een gerobotiseerde werkomgeving.

Partners: Access Business Group, Vanderlande Industries B.V., Ingram Micro CFS Technology B.V.

Voorspellende epigenetica: ethische en juridische implicaties van nieuwe epigenetische technologie voor kankerscreening - Dr. L.L.E. Bolt (Erasmus MC)

Het onderzoek naar epigenetische technologieën roept ethische en juridische vraagstukken op rond de omgang met proefpersonen en data. In de toekomst zou epigenetische kankerscreening van bloed mogelijk kunnen worden. In deze studie worden de ethische implicaties van deze toepassing verkend en de voorwaarden bepaald voor een maatschappelijk verantwoord epigenetisch
screeningsaanbod.

Partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum, DDL Diagnostic Laboratories (DDL), RIVM, The Center for Genomics and Policy (CGP) at McGill University in Canada

Leren van de praktijk! Gezamenlijk creëren van een maatschappelijk geaccepteerd gebruik van biomarker technologie in de gezondheidszorg - Dr. L. Krabbenborg (Radboud Universiteit Nijmegen)

Moleculaire biomarker testen bevorderen vroegdiagnostiek en persoonsgerichte zorg. Er is echter weinig bekend over hoe artsen en patiënten deze technologieën gebruiken, inclusief de ervaren ethische en juridische dilemma’s. Dit wordt onderzocht door een aantal casussen te bestuderen met als doel advies te geven hoe de technologie verantwoord in te bedden.

Partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum, Centre for Human Drug Research, Janssen Research & Development, MDxHealth, Bogaerts & Groenen advocaten, Radboud Biobank, Novartis Pharma B.V.

Genen, groei en grenzen: over de noodzaak en invulling van een publiek debat over 'gene-editing’ - Prof. dr. P.M. Macnaghten (Wageningen University & Research)

“Genome-editing” – het gericht veranderen van genen – lijkt slechts een nieuwe stap in een bekende discussie. Toch vraagt het om aandacht. “Genome-editing” kan leiden tot mooie resultaten, maar roept ook vragen op over omgaan met onzekerheden en grenzen aan fokkerij. Dit project onderzoekt de mogelijkheden van een verantwoorde omgang met “genome-editing”.

Partners: Universiteit Utrecht, Hendrix Genetics Research, Technology & Services B.V., Topigs Norsvin Research Center B.V., CRV BV, Cobb Europe Ltd.

Designing a regulatory framework for citizen-friendly data communication by public actors - Prof. Dr. A.C.M. Meuwese (Universiteit van Tilburg)  

De overheid kan veel meer doen voor burgers rond data, maar wordt hiertoe onvoldoende gestimuleerd. Dit project ontwikkelt binnen een nieuw ‘data-proof’ juridisch kader nieuwe mogelijkheden voor datacommunicatie, bijvoorbeeld door visualisatie van informatie. Hierdoor hebben de burgers ook echt iets aan de steeds groeiende hoop ‘data’ waarover de overheid beschikt.

Partners: Deloitte Legal B.V., Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Political Inzights B.V., Waterschap Aa en Maas, MagnaView

Participatieve Waarde Evaluatie: een nieuw beoordelingsmodel voor duurzame Energieprojecten - Dr. Mr. N. Mouter Master of Laws (Technische University Delft)

Dit onderzoek ontwikkelt Participatieve Waarde Evaluatie (PWE): een nieuw beoordelingsmodel voor duurzame energieprojecten. In dit project wordt onderzocht onderzoeken in hoeverre een PWE ethische dimensies van duurzame energieprojecten zoals een acceptabele verdeling van lusten en lasten kan meenemen. Daarbij verkennen we of de toepassing van PWE de acceptatie van duurzame energieprojecten vergroot.

Partners: Vrije Universiteit Amsterdam, Eduardo Mondlane University Mozambique, Center of Sustainable Development Goals Studies Universitas Padjadjaran Indonesia, University of CapeTown  South Afrika, Lund University Sweden, WU Vienna Austria, ITS Leeds, Wageningen University & Research, Twynstra Gudde Mobiliteit en Infrastructuur B.V., Decisio BV, Harmelink Consulting, Greenvis Energy Solutions, ABN AMRO Bank N.V., Waternet (Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Koninklijke VolkerWessels nv, Quintel Intelligence, Ministerie van Economische Zaken, Enpuls, AMS (Amsterdam Institute for Advanced metropolitan Solutions), Municipality of Amsterdam

Meer informatie

NWO-MVI voor de topsectoren

Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, belemmeren de groei en kansen in de markt niet, maar kunnen die juist bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden kan worden met ethische en maatschappelijke aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten. De MVI-aanpak biedt daarom veel kansen voor de topsectoren en het bedrijfsleven. Het NWO-MVI-programma heeft dan ook een prominente plaats binnen alle topsectoren.

Een Platform voor maatschappelijk verantwoord innoveren

De ontwikkelde kennis en opgebouwde community worden gebundeld en verder uitgebouwd in een NWO-MVI Platform. Op het webportal  van het platform staan onder andere alle projecten, betrokken onderzoekers en partners van het programma.

 

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)