Vier Vici-beurzen toegekend aan TTW-onderzoekers

22 februari 2018

35 wetenschappers hebben door NWO ieder 1,5 miljoen euro toegekend gekregen om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Vier daarvan zijn toegekend binnen het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Surgery assisting robot

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op excellente senioronderzoekers. Met de premie kunnen de wetenschappers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

Statistieken

Van de 233 aanvragen zijn er 88 (38%) ingediend door vrouwen en 145 (62%) door mannen. In totaal kregen 10 vrouwelijke kandidaten en 25 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages zijn hiermee respectievelijk 11 en 17 procent. Binnen TTW zijn 35 aanvragen ingediend, waarvan er 4 zijn gehonoreerd.

Nieuw systeem

De beoordeling van de Vici-aanvragen in de ronde van 2017 verliep anders dan voorheen. Met ingang van 2017 is de gehele beoordelingsprocedure, inclusief de interviews, ingericht in vijf loketten. Vier loketten corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO. TTW heeft daarmee een eigen loket, en heeft de volledige beoordelingsprocedure van Vici-aanvragen binnen de technische wetenschappen uitgevoerd. Het vijfde loket is bestemd voor Vici-aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overstijgen.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-beurs is bestemd voor excellente senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-beurs is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-beurs (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-beurs (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).

De gehonoreerde projecten

Hieronder staan de TTW-onderzoekers en een korte beschrijving van hun onderzoeksprojecten. Een overzicht van alle door NWO toegekende Vici-beurzen staat hier.

Hoe planten temperatuur integreren in hun reproductiestrategie
Prof. dr. R.G.H. (Richard) Immink (m), Wageningen University & Research – Plantenwetenschappen
Planten kunnen zich aan omgevingsfactoren aanpassen en meten deze signalen om bijvoorbeeld te bepalen of het juiste moment voor bloei is aangebroken. Onderzoekers zullen achterhalen hoe planten temperatuur gebruiken om reproductie te sturen en te optimaliseren. Dit onderzoek zal bijdragen aan voedselzekerheid in een veranderend klimaat.

Een routekaart voor minimaal invasieve (robot-geassisteerde) prostaatkankerchirurgie
Dr. F.W.B. (Fijs) van Leeuwen (m), Leids Universitair Medisch Centrum, beeldgeleide operatie
Binnen dit project zal een anatomische kaart ontwikkeld worden aan de hand waarvan prostaattumoren pre- en intra-operatief onderscheiden kunnen worden van delicate weefsels zoals het lymfesysteem en zenuwen. Door gebruik te maken van op fluorescentie-geleide en navigatiemethodes kan deze atlas gebruikt worden om (robotgeleide) prostaatchirurgie te verbeteren.

Biochemisch spoorzoeken in aderverkalking
Dr. G. (Gijs) van Soest (m), Erasmus MC, Cardiologie
Hart- en herseninfarcten ontstaan veelal door het scheuren van een vette plaque in de vaatwand. Waar en wanneer dat gebeurt, is zeer lastig te voorspellen. Van Soest ontwikkelt een techniek waarmee de instabiliteit van die plaques vroeg kan worden gesignaleerd, zodat op tijd kan worden ingegrepen met bijvoorbeeld gerichte medicijnen.

Werkende batterijen bespioneren om ze tot ultieme energie-opslag te brengen
Dr. ir. M. (Marnix) Wagemaker (m), Technische Universiteit Delft, Toegepaste Natuurwetenschappen
Batterijen zijn essentieel voor elektrisch transport en effectief gebruik van zon- en windenergie. Wetenschappers weten niet waarom batterijprestaties lager zijn dan de theorie voorspelt. Met nieuwe microscopische 'ogen' zullen de fundamentele beperkingen van batterijen worden blootgelegd, en zullen nieuwe oplossingen worden ontwikkeld om verbeterde energieopslag in batterijen te realiseren.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Contact

Dr. Leo Korstanje (Senior programmamedewerker) Dr. Leo Korstanje (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001300 l.korstanje@nwo.nl