NWO voert inbeddingsgarantie in voor Veni- en Vidi-financiering

27 februari 2018

Met ingang van de komende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering vraagt NWO kandidaten om een zogeheten 'inbeddingsgarantie'. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde onderzoeksinstelling aanvragen voor Veni en Vidi kunnen indienen. Deze maatregel vloeit voort uit de eerder door NWO aangekondigde maatregelen om de aanvraagdruk te verminderen en de afspraken die NWO daarover maakte met de VSNU. De verwachting is dat dit zal leiden tot minder aanvragen en een betere aansluiting bij het personeelsbeleid van de onderzoeksinstellingen. De Veni en Vidi maken deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO: persoonsgebonden financiering aan talentvolle onderzoekers.

De inbeddingsgarantie voor de Veni en de Vidi is een van de eerste concrete maatregelen die NWO neemt in de strijd tegen de toenemende aanvraagdruk. Doel van deze maatregelen is dat NWO een betere balans realiseert tussen aantallen aanvragen en toekenningen, zodat onderzoekers minder tijd hoeven te investeren in het schrijven en beoordelen van aanvragen. Na het eerste jaar zal worden geëvalueerd of de inbeddingsgarantie de aanvraagdruk inderdaad vermindert en wat de maatregel concreet betekent voor onderzoeksinstellingen.

Hoe werkt een inbeddingsgarantie?

In een aanvraag voor een Veni-financiering geeft een kandidaat aan, bij welke instelling zij of hij onderzoek wil gaan doen. Vanaf nu zullen kandidaten bij een aanvraag voor een Veni tevens een inbeddingsgarantie gaan indienen. Hiermee geven universiteiten uitdrukking aan hun vertrouwen in een kandidaat en haar of zijn onderzoeksvoorstel. In de inbeddingsgarantie voor de Veni verklaart de beoogde instelling dat de onderzoeker bij toekenning de gelegenheid krijgt om binnen de instelling het onderzoek uit te voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

Ook in een Vidi-aanvraag benoemt een kandidaat haar of zijn beoogde onderzoeksinstelling. In de inbeddingsgarantie voor de Vidi zal de beoogde instelling aan NWO verklaren dat de kandidaat bij financiering een tenure track-aanstelling of vaste aanstelling krijgt. NWO gaat de inbeddingsgarantie voor de Vidi nog verder uitwerken, in samenspraak met VSNU en onderzoeksinstellingen.

Ingangsdatum

NWO voert de inbeddingsgarantie in met ingang van de eerstvolgende aanvraagrondes voor Veni- en Vidi-financiering. De sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag voor de eerstvolgende Vidi-ronde is oktober 2018 en voor de Veni-ronde januari 2019. Het template van de inbeddingsgarantie zal bij het openstellen van de Veni- en Vidi-call respectievelijk eind juni en begin augustus op de website van NWO beschikbaar zijn. De domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zullen in de komende Veni-ronde bij wijze van proef een vooraanmeldingsfase inlassen. Alleen voor deze domeinen dient de inbeddingsgarantie direct bij de indiening van de vooraanmelding overlegd te worden. Alle kandidaten voor de komende Veni-ronde binnen SGW dienen uiterlijk 28 augustus 2018 een vooraanmelding in te sturen.


Voor de lopende Veni- en Vidi-rondes, waarvan de indieningsdeadline reeds is verstreken, is geen inbeddingsgarantie nodig.

Aanvraagdruk

De hoge aanvraagdruk, de lage honoreringspercentages en de beoordeling via peer review zijn een punt van zorg geworden, in Nederland en in het buitenland. NWO consulteerde het afgelopen jaar Nederlandse wetenschappers, kennisinstellingen en zusterinstellingen in het buitenland over hun ervaringen en mogelijke oplossingen. Dit traject leidde tot een aantal breed gedragen maatregelen die NWO gaat invoeren om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen.


Bron: NWO