NWO financiert Industrial Partnership Programma voor ontwikkeling nieuwe materialen voor magnetisch energieconversie

12 februari 2018

NWO heeft aan Prof.dr. E.H. Brück (TU Delft) een toekenning gedaan voor een Industrieel Partnership Programma (IPP). Dit IPP omvat de ontwikkeling van materialen voor efficiënte magnetische energieconversie nabij kamertemperatuur.

Het programma is een samenwerking met prof. De Wijs (RU) en de bedrijven RSP Technology en Swiss Blue Energy. De totale omvang van het programma is EUR 1,35 miljoen en het maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage voor de Topsector Energie 2016-2017.

Dit IPP biedt zowel uitdagend fundamenteel onderzoek als goede perspectieven op innovaties die daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Fundamenteel onderzoek

Via een gecombineerde experimentele en numerieke aanpak wil het programma nieuwe materialen ontwikkelen met magneto-calorische eigenschappen die beter aansluiten bij de eisen van de markt. Denk hierbij o.a. aan een efficiënt gebruik in een laag magnetisch veld. Daarbij is een beter begrip van de onderliggende fysica van fundamenteel belang.

Implementatie

RSP Technology is erin geïnteresseerd om het preparen van materialen op te schalen. Swiss Blue Energy wil op termijn de materialen gaan toepassen in hun thermomagnetische motor, waarmee laagwaardige warmte via het magneto-calorisch effect wordt omgezet in elektriciteit.  

Voor meer informatie: Bram Borkent, b.borkent@nwo.nl

Bron: NWO