Maria Antonietta Loi wint Physicaprijs 2018

PERSBERICHT

22 februari 2018

De Physicaprijs 2018 is toegekend aan Maria Antonietta Loi vanwege haar innovatieve onderzoek aan hybride nanomaterialen. Maria Loi is sinds 2011 hoogleraar Fotofysica en opto-elektronica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is een pionier en een creatieve expert binnen haar vakgebied en tegelijkertijd een inspirerend begeleider van een volgende generatie specialisten en wetenschappers.

In opto-elektronische devices draait de functionaliteit om het omzetten van licht in elektriciteit en vice versa, en ze vinden zeer breed toepassing in onze maatschappij. Maria Lois bijdragen aan het vakgebied opto-elektronica maken steeds heel creatief gebruik van nieuwe combinaties van materialen. Wanneer deze materialen heel verschillend zijn – bijvoorbeeld organische moleculen en anorganische nanokristallen – spreken we vaak van hybride systemen. De mogelijkheden voor nieuw gedrag met deze hybride systemen zijn vooral groot als je met structuren op de nanoschaal kunt spelen.

In het werk van Loi wordt fundamenteel onderzoek naar de fysica van hybride nanomaterialen gecombineerd met een innovatief ontwerp en de fabricage ervan. De opto-elektronische devices ontworpen door Loi en collega’s bieden kansen voor toepassingen in bijvoorbeeld nieuwe types zonnecellen of röntgendetectoren voor de medische sector.

Jaarlijks wordt de Physicaprijs uitgereikt aan een eminente, in Nederland werkzame natuurkundige. De prijs wordt na consultatie van diverse vertegenwoordigers van de natuurkundegemeenschap in Nederland toegekend door een jury bestaande uit de voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (www.nnv.nl), de voorzitter van Stichting Physica (www.physica.nl) en een eerdere Physicaprijswinnaar. Loi zal de prijs in ontvangst nemen tijdens het congres FYSICA 2018 dat op vrijdag 13 april plaatsvindt op de Uithof van Universiteit Utrecht (www.fysica.nl). Zij zal dan ook de bijbehorende Physicalezing uitspreken.

In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (www.ntvn.nl) wordt in de edities van april en mei 2018 aandacht besteed aan het werk van Maria Antonietta Loi.

Meer informatie:

Bezoek voor meer informatie de website van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging.

Bron: Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV)