Karel Luyben benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science

9 februari 2018

Voormalig Rector-Magnificus van de Technische Universiteit Delft, Karel Luyben, is vandaag door de stuurgroep van het Nationaal Platform Open Science benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science. In deze nieuw gecreëerde rol gaat hij zich de komende twee jaar inzetten om de Nederlandse ambities voor open science te realiseren en om de voortrekkersrol van ons land op dit terrein te versterken.

Het Nationaal Platform Open Science is een samenwerkingsverband van onder meer NWO, VSNU, KNAW, VH, PNN, KB, SURF, NFU, ZonMW en GO-FAIR.

Zie ook


Bron: NWO