Drie Benelux-initiatieven ondertekenen memorandum om blockchain samenwerking te versterken

23 februari 2018

De Dutch Blockchain Coalition, B-Hive en de Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarmee zij het voordeel dat behaald kan worden met het samenwerken op blockchain technologie willen onderstrepen en concreet vorm willen geven. De drie partijen gaan in eerste instantie een samenwerking voor de duur van een jaar aan. NWO maakt deel uit van de Dutch Blockchain Coalition.

Foto: Dave RemueFoto: Dave Remue

De MoU beschrijft de richtlijnen van samenwerking tussen de drie organisaties en bevat de volgende onderwerpen:

  • Uitwisselen van kennis hoe blockchain technologie meerwaarde kan opleveren voor de economie en maatschappij;
  • Samenwerken op het definiëren van internationale - en Europese standaarden voor blockchain technologie;
  • Uitwisselen van kennis op identity management volgens het principe van een self sovereign identity (het concept dat burgers en bedrijven de regie hebben over hun eigen identiteit zonder afhankelijk te zijn van een centrale autoriteit);
  • Het identificeren en samenwerken op cross sectorale use cases;
  • Elkaar helpen om kennis ten aanzien van relevante blockchain thema’s uit te breiden.

Het document werd tijdens een bijeenkomst van de Europese Commissie in Brussel ondertekend door Frans van Ette (Coalitie Manager van de Dutch Blockchain Coalition), Dave Remue (Programma Manager bij B-Hive), and Alex Panican (Hoofd Partnerships en Ecosystemen bij LHoFT Foundation).

Blockchain

Blockchain technologie maakt het mogelijk om – zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij – digitale transacties te verrichten. De potenties van blockchain zijn enorm en lopen uiteen van het versneld aanvragen van een hypotheek, tot het eenvoudig verrekenen van energie en geeft burgers zeggenschap over hun eigen gegevens (self sovereign identity).

Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband met als  doel een digitaal uitwisselingssysteem voor overheden, bedrijven en burgers mogelijk te maken waarin vertrouwen, veiligheid en rechtmatigheid de uitgangspunten zijn.

In de coalitie zitten partners uit de dienstverlening (banken, notarissen, advocatuur, verzekeringen), de sectoren logistiek, energie, veiligheid en ICT, de ministeries, de kenniswereld toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiele Markten (AFM), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en organisaties als NWO, TNO en ECP.

 

 

Bron: Dutch Digital Delta