Aanbieding rapport biodiversiteit aan minister LNV

2 februari 2018

Op donderdag 8 februari neemt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ in ontvangst. De publicatie is het eindverslag van het 'Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt'. Pers is van harte uitgenodigd deze gelegenheid bij te wonen.

De publicatie laat met voorbeelden zien dat het mogelijk is biodiversiteit te beschermen en zelfs te benutten ten dienste van de landbouw. Natuurinclusieve landbouw is een speerpunt in het beleid van LNV. De publicatie is het eindverslag van 'Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt', dat het ministerie van Economische Zaken en NWO van 2010 tot 2017 hebben gefinancierd. Bij elk onderzoeksproject waren naast onderzoekers ook stakeholders en eindgebruikers betrokken, zoals natuurbeschermingsorganisaties, boerenorganisaties, bedrijven, overheden en adviesbureaus.

Programma      
12.00 uur    Welkom door voorzitter stuurgroep drs. Rob Wolters
12.10 uur    Overzicht resultaten door voorzitter programmacommissie prof. dr. Joop Schaminée
12.20 uur    Bestuurslid NWO prof.dr. Bas Zwaan overhandigt de publicatie 'Samen werken aan Biodiversiteit' aan minister Carola Schouten
12.30 uur    Presentatie van prof. dr. David Kleijn 'Bloemenvelden zorgen voor meer bestuivers in het landschap'
Reflectie door beleidsmedewerker van het DG voor Agro en Natuur
12.50 uur    Presentatie Dr. Ron de Goede 'Regenworm houdt niet van ploegen'
Reflectie door beleidsmedewerker van het DG voor Agro en Natuur
13.10 uur    Discussie onder leiding van drs. Rob Wolters
13.30 uur    Gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten en bekijken van posters
14.00 uur    Einde

Onderzoekers uit het programma zijn aanwezig en beschikbaar voor interviews.

Aanmelden
Gelieve u zich aan te melden bij dhr. René Prop, communicatie NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, via r.prop@nwo.nl. Ook voor vragen en interviewverzoeken kunt u zich wenden tot dhr. Prop.

Bron: NWO