Wiskundigen buigen zich over gasboringen, profvoetballers en tulpen

26 januari 2018

Hebben de maatregelen van de overheid om minder gas te boren in Groningen geleid tot een verandering in het aantal aardbevingen? En kunnen we data gebruiken om de kwaliteit van profvoetballers te bepalen? Een groep van ongeveer zestig wiskundigen buigt zich komende week tijdens de 135ste Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) aan de TU Eindhoven over deze, en nog vier andere belangrijke vragen van Nederlandse bedrijven en organisaties. De concrete (deel)oplossingen die opgeleverd worden, kunnen zij direct in de praktijk implementeren. Dit jaarlijkse evenement is bedoeld ter versterking van de samenwerking tussen Wiskunde en het bedrijfsleven en wordt gesponsord door NWO.

Het jaarlijkse workshopevenement SWI waar het bedrijfsleven en de academische wereld elkaar ontmoeten en versterken, begint op maandagmorgen met de presentatie van de probleemstellingen. In de volgende dagen trekken de wiskundigen zich in kleinere groepen terug om te brainstormen over het probleem, te modelleren, analyseren en te simuleren, om uiteindelijk op vrijdag terug te komen met een presentatie van een eerste of zelfs uiteindelijke oplossing.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers variëren van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tot bloemenbedrijf Hobaho (onderdeel van Dümmen Orange) dat gespecialiseerd is in bloemenveredeling, en SciSports dat voetbalspelers in kaart brengt met behulp van data science en samenwerkt met vele voetbalclubs in binnen- en buitenland. Daarnaast zal er gewerkt worden aan problemen van de multinationals SKF en DNV GL, en het Eindhovense consultancybedrijf voor kwantitatieve methoden CQM.

CBS                    
Centraal in de statistische casus van het CBS staat de vraag of de door de Nederlandse overheid opgelegde gasproductieveranderingen van invloed zijn geweest op het aantal aardbevingen. Hoewel het eenvoudig klinkt, is dit in de praktijk moeilijk te bepalen doordat een structurele verandering slechts een vrij subtiele invloed heeft vergeleken met grotere stochastische variaties die plaatsvinden. De data – minimaal 1000 steekproeven, wat neerkomt op meer dan 80 jaar aan data – die nodig is om dit goed te kunnen berekenen met bestaande methoden, is niet beschikbaar. Daarom vraagt het CBS de wiskundigen om met een statistische methode te komen die wel in staat is om met realistische hoeveelheden data betrouwbare antwoorden te leveren.

SciSports
Het probleem van SciSports bevindt zich op een ander vlak. Zij brengen de kwaliteiten van voetbalspelers in kaart door middel van handmatig verzamelde data; denk aan het aantal gescoorde doelpunten, geslaagde passes en succesvolle tackles. Deze data missen echter belangrijke contextuele informatie. Daarom wil SciSports het algoritme waarmee zij de kwaliteiten van spelers bepalen, verbeteren door het toevoegen van positionele data over spelers. Hierdoor kan context en waarde gegeven worden aan bepaalde gebeurtenissen op het veld. De uitdaging voor de wiskundigen is het vinden van wiskundige technieken waarmee strategische en fysieke kwaliteiten van voetbalspelers kunnen worden bepaald op basis van de positionele data.

De 135ste Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) vindt plaats van 29 januari tot en met 2 februari 2018 aan de TU Eindhoven. Kijk voor alle deelnemende bedrijven en bijbehorende wiskundige problemen op de website van SWI 2018.

Contactinformatie

Alessandro Di Bucchianico, voorzitter organisatiecomité, 040 247 29 02
Stella Kapodistria, lid organisatiecomité, 040 247 5825 (Engelstalig)

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Wiskundeclusters

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)