Vier onderzoeken naar relatie creatieve industrie en transformaties van stad

Van een digitale tool voor gemeenteraadsverslagen tot onderzoek naar burgerparticipatie over de stad van de toekomst

17 januari 2018

Onder invloed van digitalisering en economische en culturele transformaties vinden grote veranderingen plaats in de aard van de stad en stedelijkheid. Vier onderzoeksprojecten ontvangen ruim 1,5 miljoen euro financiering voor onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling.

De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Creative Cities. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en de topsector Creatieve Industrie. Het programma  sluit tevens aan op VerDus (Verbinden van Duurzame Steden)


Kennis toegankelijk maken

Smart Culture – Creative Cities is een van de onderzoeksprogramma's van de Topsector Creatieve Industrie. Met de onderzoeksprogramma's wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van de sector om van Nederland de meest creatieve economie van Europa te maken. NWO ziet het als haar taak hier een bijdrage aan te leveren door de ontwikkeling van een sterke kennisbasis.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie Smart Culture

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)