Twee TA-subsidies voor innovaties in voedingsmiddelen

25 januari 2018

NWO heeft TA-subsidies toegekend uit het Innovatiefonds Chemie aan Ilja Voets van de Technische Universiteit Eindhoven en Noushine Shahidzadeh van de Universiteit van Amsterdam. Het team van Ilja Voets onderzoekt hoe eiwitten en koolhydraten in voedsel zichtbaar gemaakt kunnen worden op kleine schaal. Noushine Shahidzadeh coördineert onderzoek naar hoe ijzer in voeding toegevoegd kan worden zonder smaak- en kleurverandering. De twee samenwerkingsprojecten van universitaire onderzoeksgroepen en bedrijven hebben een totale waarde van ruim 2 miljoen euro. De private bijdrage bedraagt ongeveer 0,4 miljoen euro.

Samenvattingen van de toegekende projecten:

Een kleurrijk inkijkje in natuurlijk en gezond voedsel
Ilja Voets (TU/e) i.s.m. Johannes Hohlbein (WUR), Lia Verhoeff (Unilever), Lizette Maljaars (DSM) en Peter Drent (Confocal.nl)
De moderne consument wil natuurlijk en gezond voedsel, vervaardigd op duurzame wijze met een kleine ecologische voetafdruk. Maar niet ten koste van smaak, textuur en houdbaarheid. Om deze droom te realiseren is inzicht nodig in de relatie tussen ingrediënten, structuur, en functie. Het lokaliseren van ingrediënten zoals eiwitten en koolhydraten op grensvlakken van kleine druppels en in netwerken van kleine deeltjes is hiervoor essentieel. Een team van onderzoekers van de TU Eindhoven, Wageningen Universiteit, Confocal.nl, Unilever en DSM zullen geavanceerde meetmethodes ontwikkelen om deze visualisatie van ingrediënten op zeer kleine lengteschalen mogelijk te maken.

Himalayazout als inspiratie voor het bestrijden van bloedarmoede
Noushine Shahidzadeh (UvA) i.s.m. Jean-Paul Vincken (WUR), Willem Kegel (UU), Krassimir Velikov (Unilever) en Alexey Zaitsev, (AkzoNobel)
Bloedarmoede is een wereldwijd probleem dat 29% van alle vruchtbare vrouwen treft. IJzertekorten in de voeding vormen hierbij de belangrijkste oorzaak. Dit probleem kan (deels) verholpen worden door ijzer aan voedingsmiddelen toe te voegen. IJzer heeft echter een reactief karakter waardoor ongewenste interacties plaats kunnen vinden, met name in voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong. Deze interacties leiden vaak tot verkleuring en verandering van smaak. In dit voorstel worden nieuwe ijzerzouten ontwikkeld die stabiel zijn in voeding. De aanpak is geïnspireerd op het roze Himalaya zout: een niet-reactief zout dat naast keukenzout ook veel andere mineralen zoals ijzer bevat.

Over TA

TA (Technology Area) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie vanuit het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). De maximum projectgrootte is € 1.500.000. Voor meer informatie over Innovatiefonds Chemie, ga naar: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/innovatiefonds+chemie

 

Bron: NWO